Hoofdstuk 4 – Film oefenvideo’s

Chemische bindingen

Oefenivideo's youtube
Oefenivideo's olympiades, ingangsexamen....
  1. Bij welke van de volgende stoffen kunnen GEEN waterstofbruggen worden gevormd tussen de moleculen?

2. Welke van onderstaande lewisformules zijn correct voor een molecule lachgas (N2O)?

 

3. Hoeveel bedraagt de bindingshoek tussen de Cl-O-bindingen in een perchloraation (ClO4-)?

4. De stoffen I, II, III en IV met ongeveer dezelfde molecuulmassa worden hieronder voorgesteld door de skeletstructuur van hun moleculen.

De normale kookpunten van II en III zijn respectievelijk 80 °C en 62 °C. Wat kunnen de normale kookpunten van I en IV zijn?

 

 

I

IV

<A>

90 °C

64 °C

<B>

43 °C

76 °C

<C>

36 °C

99 °C

<D>

72 °C

84 °C

 

5.Welke van volgende structuren zijn lewisformules van NO2Cl waarin elk atoom de octetstructuur bezit?

6. De enkelvoudige stof van element X is bij 25°C een vaste stof die de elektrische stroom geleidt. Ze reageert met de enkelvoudige stof van element Z die bij 25°C gasvormig is.Bij de reactie wordt een verbinding gevormd met tweemaal zoveel X-atomen als Z- atomen. In deze verbinding bezitten alle ionen een edegasconfiguratie.

Welke bewering over de elektronenconfiguraties van deze elementen in de grondtoestand is juist?

7. Volgende structuren stellen lewisformules voor zonder weergave van de vrije elektronenparen. Hierin bezitten alle atomen een edelgasconfiguratie. Welke structuur stelt een lewisformule van een ion voor?

8. Hoeveel bedraagt het TOTALE aantal elektronen in een ammoniumion?

 

<A>

7

<B>

8

<C>

9

<D>

10

 

9. In de volgende moleculen bezitten alle atomen een edelgasconfiguratie. Welke van deze moleculen heeft in de gasfase een lineaire structuur en is ook polair?

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »