Hoofdstuk 13 – Film oefenvideo’s

Thermodynamica

Oefenvideo's Youtube
Eigen oefenvideo's

Reactiewarmte berekenen

 

1. Bereken de reactie-enthalpie voor:  2 CO + O2  –>  2 CO2

uitgaande van de vormingsenthalpieën van CO2 en CO

2. Bereken voor de gegeven reacties de reactie-enthalpie uitgaande van de vormingsenthalpieën:

CO2 + C  –>  2 CO

4 NH3 + 3 O2  –>  2 N2  +  6 H2O

Fe2O3 + 3 C –> 2 Fe + 3 CO

C3H8 + 5 O2 –>  3 CO2 + 4 H2O

3.  Bereken de reactieenthalpie van de gegeven reacties:

  1. S + O2  –>  SO2

Gegevens: SO2 + 2 CO  –>  2 CO2 + S (Δ H = -276 kJ)

                  verbrandingsenthalpie van CO

4. Bereken de reactieenthalpie van de gegeven reactiesH2O(vl)   –>  H2O(g)

Gegevens: verbrandingsenthalpie van H2

                  vormingsenthalpie van H2O(vl)

5.  Bereken de reactieenthalpie van de gegeven reacties: Vormingsenthalpie van CaO

Gegevens: Ca(v) + 2 H2O(vl) –> Ca2+(aq) + 2 OH(aq) + H2(g)  ΔH: -432 kJ

                 CaO(v) + H2O(vl) –> Ca2+(aq) + 2 OH(aq)        ΔH: -82 kJ

                 vormingsenthalpie van H2O(vl)

6. Bereken de reactieenthalpie van de gegeven reacties: Vormingsenthalpie van NH3

Gegevens: 4 NH3 + 5 O2 –> 6 H2O(vl) + 4 NO        ΔH: -1158 kJ

                  verbrandingsenthalpie van H2

                  vormingsenthalpie van H2O(vl)

                  vormingsenthalpie van NO

7.  Er zijn steeds twee verschijnselen en/of energieveranderingen gegeven. Geef telkens het meest exotherme proces aan (redeneer steeds per mol stof)

Smelten van ijs

Stollen van water

Vorming van intramoleculaire binding

Vorming van intermoleculaire binding

Vorming van sterke binding

Vorming van een zwakke binding

Analyse van een verbinding

Synthese van een verbinding

Proces met ΔH < 0

Proces met ΔH > 0

Roesten van ijzer

Winning van ijzer uit ijzererts

ΔH verbranden van methaan

ΔH verbranden van butaan

ΔH binding van diwaterstof

ΔH binding van dichloor

ΔH vorming van Na2O

ΔH verbranding van Na

ΔH van C + O2  –>  CO2

ΔH van 2 C + O2 –> 2 CO

8. Geef aan wanneer de gegeven reacties/processen spontaan verlopen.

A: nooit          B: steeds         C: voldoend lage T°               D: voldoend hoge T°

  1. verteren voedsel
  2. roesten van ijzer
  3. verbranden van kaars
  4. wolkenvorming
  5. elektrische stroom in gloeilamp
  6. 2 Na(v) + Cl2(g) –> 2 NaCl(v)
  7. 2 HgO(v) –> 2 Hg(vl) + O2(g)
  8. 2 H2(g) + O2(g) –>  2 H2O(g)
  9. H2O(vl) –> H2O(v)
  10. 2 SO3(g) –> 2 SO2(g) + O2(g)

9. Ethanol wordt in het lichaam omgezet in water en koolstofdioxide. Bereken de totale verbrandingsenthalpie die in de loop van 1 jaar vrijkomt in het lichaam van een man die dagelijks gemiddeld een halve liter bier drinkt (massa/massa% ethanol: 5)

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »