Hoofdstuk 2 – Film oefenvideo’s

Bouw van atomen

Oefenivideo's youtube
Oefenvideo's olympiades, ingangsexamen....
  1. Een hoeveelheid identieke ionen van een zirkoniumisotoop bevat 1,00.1020 elektronen en 1,50.1020 neutronen.

          Door welk symbool kunnen deze ionen worden voorgesteld?

  2.  Bij welk ionenpaar bezitten de ionen zowel evenveel neutronen als evenveel elektronen?

   3. Welk ion bezit 48 elektronen en 72 neutronen?

4. Welke elektronenconfiguratie stelt de grondtoestand voor van een element uit een b-groep (in het d-blok) van de vierde periode in het Periodiek Systeem van de Elementen?

5. Arseen (As) is een van de weinige elementen waarvan in de natuur slechts één isotoop bestaat. Welk nuclide bezit evenveel neutronen als een atoom van dat arseenisotoop?

6. Hoeveel s-elektronen en hoeveel p-elektronen bezit het titaanatoom 48Ti in de grondtoestand?

7. In een mengsel van de isotopen 54Fe en 58Fe, is de verhouding

 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛                   29/   𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑛                 26

 Wat is het percentage 54Fe in dat isotopenmengsel?

<A>

25%

<B>

40%

<C>

60%

<D>

75%

 

Eigen oefenvideo's

1.Wat kan afgeleid worden uit de volgende symbolische voorstellingen van de elementen:

  1. 1s22s22p3
  2.  17Cl
  3.  (18Ar)3d104s24p5

2.Noteer ofwel de symbolische voorstelling ofwel de elektronenformule met subniveaus van de volgende deeltjes:

3.Noteer ofwel de symbolische voorstelling ofwel de elektronenformule met subniveaus van de volgende deeltjes:

4.Vul voor de stoffen de volgende tabel in:

5.Vervolledig de onderstaande tabel

6.Hoeveel elektronen kunnen in een atoom maximaal voorkomen:

7.Geef het atoomnummer van  het element waarbij als eerste een elektron voorkomt:

8.Noem het element met het kleinst mogelijke atoomnummer met:

9.Hoeveel magnetische subniveaus komen in de grondtoestand maximaal voor in:

10.Geef het maximaal aantal elektronen dat in een atoom kan overeenstemmen met de volgende kwantumgetallen:

11.Zoek op in het periodiek systeem:

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »