0 items

steekkaarten

Ammoniumchromaat

Ammoniumchromaat

Ammoniumchromaat STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2CrO4 Molecuulmassa: 152,07062 g/mol wikipedia H-zinnen: 350i-317-410 Kan kanker veroorzaken bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met...
Ammoniumcitraat

Ammoniumcitraat

STOF AMMONIUMCITRAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: C6H17N3O7 Molecuulmassa: 243,22 Plaats in de stock: 13C H-zinnen H319-335-315 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. P-zinnen...
Ammoniumdichromaat

Ammoniumdichromaat

STOF AMMONIUMDICHROMAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2Cr2O7 Molecuulmassa:252,07 Plaats in de stock: 13C wikipedia H-zinnen H 272-350-340-360FD-330-301-372-312-314-334-317-410 Kan brand bevorderen; oxiderend. Kan kanker veroorzaken. Kan genetische schade...
Ammoniumdiwaterstoffosfaat

Ammoniumdiwaterstoffosfaat

Ammoniumdiwaterstoffosfaat STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4H2PO4Molecuulmassa: 115,03 g/mol  wikipedia H-zinnen: / P-zinnen: / COS brochure Klein etiketKlein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN     FILMS   QUIZZEN   SPELLEN   CARTOON   ANIMATIES SIMULATIES  ...
Ammoniumfosfaat

Ammoniumfosfaat

Ammoniumfosfaat STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4PO4 Molecuulmassa: 149,086 g/mol wikipedia   H-zinnen: / P-zinnen: /     Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN CHEMIE...
Ammoniumheptamolybdaat

Ammoniumheptamolybdaat

STOF AMMONIUMMOLYBDAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)6Mo7O24.4H2O Molecuulmassa: 1235,86 Plaats in de stock: 14A Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0...
translate »