0 items

steekkaarten

Zwavel

Zwavel

STOF ZWAVEL wolfram STOCKBEHEER Formule: S Atoommassa: 32,06 Plaats in de stock: 26B wikipedia H-zinnen H 315 Veroorzaakt huidirritatie. P-zinnen P 302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. COS Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot...
Zwaveldioxide

Zwaveldioxide

STOF ZWAVELDIOXIDE wolfram STOCKBEHEER  wikipedia EXPERIMENTEN Reacties met zwaveldioxide FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN CHEMIE...
Zwaveligzuur

Zwaveligzuur

STOF ZWAVELIGZUUR wolfram WATERSTOFSULFIET DIWATERSTOFSULFIET STOCKBEHEER Formule:H2SO3 Molecuulmassa: 82,08 Plaats in de stock: 43 wikipedia H-zinnen H 314-332 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing. P-zinnen P 280.1+3-305+351+338-310...
Zwavelzuur

Zwavelzuur

STOF ZWAVELZUUR wolfram DIWATERSTOFSULFAAT STOCKBEHEER Formule: H2SO4 Molecuulmassa: 98.07 Plaats in de stock: 45 wikipedia H-zinnen H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P-zinnen P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en...
translate »