0 items

steekkaarten

Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat

STOF ALUMINIUMSULFAAT wolfram DIALUMINIUMTRISULFAAT STOCKBEHEER Formule: Al2(SO4)3.18H2O Molecuulmassa:666,42 Plaats in de stock: 13A wikipedia P-zinnen P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket...
Aluminiumsulfide

Aluminiumsulfide

Aluminiumsulfide STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: Al2S3 Molecuulmassa: 150,16 g/mol  wikipedia H-zinnen: 315-319-335 Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P-zinnen: 261-305+351+338 Inademing van...

Amfolyt

BEGRIP AMFOLYT bron DEFINITIE  LEERPLAN amfolyt: Een amfolyt is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan. def amfolyt organische def amfolyt wikipedia amfolyt   EXPERIMENTEN   FILMS Lesvideo’s: Digistudies: amfolyten Scheikundelessen: amfolyten ...
Amfotere elementen

Amfotere elementen

BEGRIP AMFOTERE ELEMENTEN bron DEFINITIE  LEERPLAN amfotere elementen: Amfotere elementen zijn elementen die zich soms als metaal en soms als niet-metaal gedragen, afhankelijk van de bindingspartner. wikipedia amfotere stof   EXPERIMENTEN   FILMS Lesvideo’s:...
Amide

Amide

BEGRIP AMIDE bron DEFINITIE  LEERPLAN amide: Amides zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de amidegroep (-CONH2). wikipedia   EXPERIMENTEN   FILMS Lesvideo’s Lesvideo’s: aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, amiden, aminen Lesvideo’s...
Amine

Amine

BEGRIP AMINE bron DEFINITIE  LEERPLAN amine: Amines zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de aminegroep (-NH2) def amine wikipedia amine   EXPERIMENTEN Extractie van cafeïne uit koffie   FILMS Lesvideo’s: Lesvideo’s: aldehyden, ketonen,...
translate »