0 items

steekkaarten

Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat

STOF AMMONIUMSULFAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2SO4 Molecuulmassa: 132,14 Plaats in de stock: 14B wikipedia Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0...
Ammoniumsulfide

Ammoniumsulfide

Ammoniumsulfide STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2S Molecuulmassa: 68,154 g/mol wikipedia  H-zinnen: 314-400 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. P-zinnen: 273-280-305+351+338-310 Voorkom lozing in...
Ammoniumthiocyanaat

Ammoniumthiocyanaat

STOF AMMONIUMTHIOCYANAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4SCN Molecuulmassa: 76,12 Plaats in de stock: 14B wikipedia H-zinnen H 332-312-302-412-EUH032  Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk voor in het water...
Ammoniumthiosulfaat

Ammoniumthiosulfaat

Ammoniumthiosulfaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O3S2 Molecuulmassa: 148.20 g/mol wikipedia    H-zinnen:/   P-zinnen: /   Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN...
Ammoniumwaterstofcarbonaat

Ammoniumwaterstofcarbonaat

STOF AMMONIUMWATERSTOFCARBONAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4HCO3 Molecuulmassa: 79,06 Plaats in de stock: 14B wikipedia H-zinnen H302 Schadelijk bij inslikken P-zinnen P301+312 Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Klein etiket...
Ammoniumwaterstoffosfaat

Ammoniumwaterstoffosfaat

STOF AMMONIUMWATERSTOFFOSFAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2HPO4 Molecuulmassa: 132,06 Plaats in de stock: 14B wikipedia COS brochure Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES...
translate »