stoffenlijst

4-aminobenzoëzuur

4-aminobenzoëzuur

Titel STOF wolfram STOCKBEHEER Formule:C7H7NO2 Molecuulmassa: 137.14 g·mol−1  wikipedia H-zinnen: / P-zinnen: 260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES...
Aceetaldehyde

Aceetaldehyde

Aceetaldehyde STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H4O Molecuulmassa: 44,05 g/mol wikipedia H-zinnen 224-351-319-335 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen...
Aceetamide

Aceetamide

Aceetamide STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H5NO Molecuulmassa: 59,07 g/mol wikipedia H-zinnen: 351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. P -zinnen: 280-308+313 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na...
Acetonitrile

Acetonitrile

Acetonitrile STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H3N Molecuulmassa: 41,05 g/mol  wikipedia H-zinnen:225-332-312-302-319 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige...
Agar

Agar

STOF AGAR wolfram STOCKBEHEER Formule: / Molecuulmassa: / Plaats in de stock: 33A wikipedia Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN...
Albumine

Albumine

STOF ALBUMINE wolfram STOCKBEHEER Formule: / Molecuulmassa: / Plaats in de stock: 33A albumine Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN...
translate »