0 items

steekkaarten

Ammoniumijzersulfaat

Ammoniumijzersulfaat

STOF AMMONIUMIJZERSULFAAT wolfram   STOCKBEHEER Formule: Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O Molecuulmassa: 392,14 Plaats in de stock: 14A wikipedia Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES...
Ammoniumjodide

Ammoniumjodide

Ammoniumjodide STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4IMolecuulmassa: 144,94 g/mol wikipedia   H-zinnen: /   P-zinnen: / COS brochure   Klein etiketKlein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN     FILMS   QUIZZEN   SPELLEN   CARTOON   ANIMATIES SIMULATIES   APPS   WEB2.0...
Ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat

STOF AMMONIUMNITRAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4NO3 Molecuulmassa: 80,04 Plaats in de stock: 14A wikipedia H-zinnen 272  Kan brand bevorderen; oxiderend. P-zinnen P210 Verwijderd houden van wartme/vonken/open vuur/hete oppervlakken.- Niet roken. Klein etiket...
Ammoniumoxalaat

Ammoniumoxalaat

STOF AMMONIUMOXALAAT wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4OOCCOONH4 Molecuulmassa: 124,1 Plaats in de stock: 14B wikipedia H-zinnen H 312-302  Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. P-zinnen P 302+352-312  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en...
Ammoniumoxalaatmonohydraat

Ammoniumoxalaatmonohydraat

STOF AMMONIUMOXALAATMONOHYDRAAT wolfram   STOCKBEHEER Formule: NH4OOCCOONH4.H2O Molecuulmassa: 142,12 Plaats in de stock: 14B wikipedia H-zinnen H 312-302  Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. P-zinnen P 302+352-312  BIJ CONTACT MET DE HUID:...
Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat STOF Ammoniumpersulfaat   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O8S2 Molecuulmassa: 228,20 g/mol wikipedia H-zinnen: 272-302-319-335-315-334-317 Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie...
translate »