0 items

steekkaarten

Brekingsindex

Brekingsindex

BEGRIP STOFEIGENSCHAP BREKINGSINDEX bron DEFINITIE  LEERPLAN EXPERIMENTEN Onzichtbaar glas FILMS QUIZZEN  Onderscheid tussen fysische en chemische verschijnselen  Onderscheid tussen voorwerp- en stofeigenschappen  Woordzoeker de eerste chemische begrippen...
Briljantgroen

Briljantgroen

STOF BRILJANTGROEN wolfram   STOCKBEHEER Formule: C27H34N2O4S Molecuulmassa: 482,65 Plaats in de stock: 12A wikipedia H-zinnen H 302-319  Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P-zinnen P 301+312-305+351+338  NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een...
Broomfenolblauw

Broomfenolblauw

STOF BROOMFENOLBLAUW wolfram STOCKBEHEER Formule: C19H10Br4O5S Molecuulmassa: 669,96 Plaaats in de stock: 12A wikipedia Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0...
Broomthymolblauw

Broomthymolblauw

STOF BROOMTHYMOLBLAUW wolfram STOCKBEHEER Formule: C27H28Br2O5S Molecuulmassa: 624,4 Plaats in de stock: 12A wikipedia Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS...
Brutoformule

Brutoformule

BEGRIP BRUTOFORMULE bron DEFINITIE  LEERPLAN brutoformule:  De brutoformule van een stof geeft het aantal atomen van elke  atoomsoort weer waaruit de molecule van die stof is opgebouwd. In geval van ionverbindingen geeft de brutoformule de verhouding van  voorkomen...
Buffer – Buffercapaciteit

Buffer – Buffercapaciteit

BEGRIP BUFFER BUFFERCAPACITEIT bron DEFINITIE  LEERPLAN buffercapaciteit: De buffercapaciteit is de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die aan één liter buffermengsel toegevoegd moet worden om de pH één eenheid te veranderen. buffermengsel: Een buffermengsel is een...
translate »