0 items

steekkaarten

Aceetaldehyde

Aceetaldehyde

Aceetaldehyde STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H4O Molecuulmassa: 44,05 g/mol wikipedia H-zinnen 224-351-319-335 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen...
Aceetamide

Aceetamide

Aceetamide STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H5NO Molecuulmassa: 59,07 g/mol wikipedia H-zinnen: 351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. P -zinnen: 280-308+313 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na...
Acetonitrile

Acetonitrile

Acetonitrile STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C2H3N Molecuulmassa: 41,05 g/mol  wikipedia H-zinnen:225-332-312-302-319 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige...
Actiniden

Actiniden

BEGRIP ACTINIDEN bron DEFINITIE  LEERPLAN actiniden: De actiniden zijn een serie elementen uit het f-blok, gaande van het element met atoomnummer 90 tot en met het element met atoomnummer 103. wikipedia actiniden   EXPERIMENTEN   FILMS Lesvideo’s:...
Activeringsenergie

Activeringsenergie

BEGRIP ENERGIE ACTIVERINGSENERGIE                                                                                                                                bron DEFINITIE  LEERPLAN activeringsenergie (Ea):De activeringsenergie is de minimale kinetische energie om...
Additie

Additie

BEGRIP ADDITIE bron   DEFINITIE  LEERPLAN additie: Een additie is een reactie waarbij atomen of atoomgroepen toegevoegd worden aan een onverzadigde verbinding. def additie wikipedia additiereactie   EXPERIMENTEN Tomatensap met broom   FILMS Lesvideo’s:...
translate »