0 items

Zuur-basetitratie – Omslaggebied – Omslagpunt – Standaardoplossing – Stoichiometrisch punt

BEGRIP ZUUR-BASETITRATIE

OMSLAGGEBIED

OMSLAGPUNT

STANDAARDOPLOSSING

STOICHIOMETRISCH PUNT

EQUIVALENTIEPUNT

 

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

 

QUIZZEN
 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

Titraties

Titratiecurve

 

APPS

Titratiecurven

De app simuleert de titratie van een mono- of diprotisch zuur met 50 ml base. De gebruiker voert geschikte concentraties van zuur, base en het volume van het te titreren zuur in, evenals de pKa-waarde (n). Als u een schuifregelaar verplaatst, kunnen twee verschillende waarden voor de eerste pKa grafisch worden vergeleken.

https://itunes.apple.com/nl/app/titrate/id801793893?mt=8

Waterige zuur-base-evenwichten kunnen vanuit meerdere perspectieven worden bestudeerd hoe verschillen in chemische structuur de chemische reactiviteit kunnen veranderen. Vaak neemt slechts één vorm van een molecuul deel aan een reactie en de fractie van die vorm kan aanzienlijk veranderen met kleine veranderingen in de pH.

https://itunes.apple.com/be/app/titration-1.0/id1020960305?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nof.makanoh.simulasititrasiasambasa

Voer een titratie uit zo snel en zo nauwkeurig mogelijk

https://itunes.apple.com/nl/app/utitrate/id619147829?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mt.lab.ana.ti.uTitrateGame

De app analyseert de kleurveranderingen die betrokken zijn bij een titratie

https://itunes.apple.com/nl/app/titration-simulator/id324156977?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.color.Titration_ColorCam

Deze app gebruikt de Henderson-Hasselbach-vergelijking en concepten in zuur-base-evenwichten om een simulatie van een titratie uit te voeren om de concentratie te bepalen. Titreren van een sterk zuur (HCl) met een sterke base (0,1 mol/l NaOH) of een zwak zuur (HCOOH) met een sterke base (1,0 mol/l NaOH). De concentratie van het zuur is onbekend om een laboratoriumexperiment te simuleren, maar het volume wordt vastgesteld op 50 ml. De pH-indicator is fenolftaleïne.

https://itunes.apple.com/be/app/titration-simulator-to-learn/id1027828427?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nof.makanoh.simulasititrasiasambasa

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »