0 items

Neutralisatiereactie

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel ml NaOH 0,1M moeten we toevoegen om 5 ml HCl 0,1mol/l te neutraliseren?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Een zuur
 • Een hydroxide
 • pH
 • neutralisatie

b.Materiaal + stoffen

 • Maatbeker van 100ml
 • Meetspuit van 5ml en 10ml
 • Universeel indicatorpapier
 • Witte achtergrond
 • Roerstaafje
 • HCl-oplossing 0,1M

c.Bereiding oplossingen

HCl geconcentreerd is ongeveer 12M: 1000ml x 0,1M = 12M x X

X = (1000ml x 0,1M ) / 12M

X= 8,33ml

8,33ml HCl conc. Oplossen met demi water tot 1liter  in maatkolf

 

NaOH-oplossing 0,1M:NaOH is een vaste stof, maar kan water bevatten.

Maken van een geconcentreerde NaOH-oplossing. Deze verdunnen en titreren met een gestandaardiseerde HCl-oplossing en zo berekenen welke concentratie de geconcentreerde NaOH-oplossing heeft. Deze zo verdunnen dat we een 0,1M NaOH-oplossing bekomen.

d.Opstelling (foto)

Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Breng met de meetspuit van 5ml exact 5ml HCl-oplossing in de maatbeker van 100ml.
 2. Raak met het roerstaafje dat bevochtigd werd met de HCl-oplossing een stukje indicatorpapier aan en lees de pH-waarde af door de kleur te vergelijken met deze op het doosje.
 3. Voeg stapsgewijs 10ml NaOH-oplossing toe met de 10ml meetspuit.
 4. Na iedere toevoeging homogeniseren we met het roerstaafje en meten de pH met telkens een nieuw stukje indicatorpapier.
 5. We noteren telkens de pH. Verzamel het afval en reinig het gebruikte materiaal.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

a.Optredende reacties

HCl + NaOH –> Na+ + Cl + H2O

b.Besluit

Tussen de 5ml en 5,5ml is er een sprong in de pH van zuur naar base.Dit wilt zeggen dat het equivalentiepunt tussen de 5ml en 5,5ml ligt.Ofwel is de HCl-oplossing > 0,1M of is de NaOH-oplossing < 0,1M.De kans is uitgevoerd om de oplossing te maken.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

een × 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »