0 items

Zuur-basetitratie

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je een hoeveelheid CO2 doseren?

2.Voorbereiding

De mens neemt zuurstof op vanuit de lucht. Dit reageert in ons lichaam met glucose. Wij ademen …………CO2…………… uit en er wordt ook nog water gevormd bij deze reactie.
Noteer deze reactie:

O2 +glucose (C6H12O6) –> CO2 + H2O

Indien we het gehalte CO2 -gehalte willen bepalen gaan we gebruik maken van de invloed ervan op de pH.

Bij een verhoging van het CO2-gehalte, krijgen we een daling van de pH-waarde. M.a.w. het milieu wordt meer zuur.
Bij een verlaging van het CO2-gehalte, krijgen we een stijging van de pH-waarde. M.a.w. het milieu wordt minder zuur.

Spuitwater:

Spuitwater kan je zelf maken indien je over zo’n toestel beschikt .
Je neemt gewoon leidingwater en het toestel zorgt dat CO2 onder hoge druk ik de fles wordt gebracht. Je kan hierbij zelf bepalen hoeveel CO2 (= hoeveel prik) je in je water wenst.

a.Materiaal + stoffen

 • Buret
 • Statief + klemmen
 • Erlenmeyer
 • Rietje
 • Fenolftaleïne
 • HCl 0,05 mol/l
 • Ca(OH)2 verzadigd

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Vul de buret met 0.05 M HCl.
 2. Doe wat Ca(OH)2 in de erlenmeyer samen met enkele druppels fenolftaleïne.
 3. Voer de titratie uit tot er een kleuromslag plaatsvindt.
 4. Noteer de hoeveelheid HCl die je hebt toegevoegd.
 5. Voer nu dezelfde titratie nog eens uit, maar voor je begint: blaas gedurende 60 seconden in de erlenmeyer met Ca(OH)2 met het rietje.
 6. Noteer opnieuw de hoeveelheid HCl die je hebt toegevoegd.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Vul in en doorstreep wat fout is.
De kleur van de oplossing gaat van ………rose………………………………. naar …………kleurloos…………………………. door toevoeging van HCl. Dit komt doordat HCl een base/zuur
Door eerst in de calciumdihydroxide te blazen voegen we eigenlijk …………CO2……………………. (wat we uitademen) toe aan de basische oplossing . Hierdoor wordt het milieu meer zuur. Daardoor moeten we minder HCl toevoegen om een kleuromslag te krijgen.

 

Aanmelden

4 × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »