0 items

Microschaal titratie 

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de concentratie van tafelazijn doseren?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Spuit
 • Driewegklep
 • Plastieken slangen
 • Injectienaald
 • Gegradueerd pipet
 • Bekerglas
 • Maatcilinder
 • Proefbuis met proefbuisrekje
 • Klem en noot.
 • Statief
 • Thymolftaleïne
 • Huishoudazijn
 • Natriumhydroxide (NaOH) 1mol/l

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Maken van titratieopstelling :
 2. Neem de spuit, driewegklep, plastieken slangen, injectienaald en een gegradueerd pipet.
 3. Neem de spuit en bevestig die bovenaan de gegradueerde pipet via een stukje plastiekenslang.
 4. Neem de driewegklep en bevestig die aan de onderkant van de gegradueerde pipet via een stuk plastiekenslang. Zorg ervoor dat de driewegklep 1 uitgang langs de zijkant is en de andere 2 naar boven en beneden wijzen.
 5. Bevestig een plastiekenslang aan de opening van de driewegklep. Gebruik de opening die aan de zijkant beschikbaar is.
 6. Bevestig aan de overige opening van de driewegklep de injectienaald. Dit zou de opening zijn die naar beneden wijst.

Uitvoering proef:

 1. Neem uw titratieopstelling, bekerglas en natriumhydroxide.
 2. Doe in uw bekerglas de natriumhydroxide.
 3. Doe uw plastieken slang die bevestigd is aan uw titratieopstelling in de bekerglas met uw natriumhydroxide.
 4. Nu moet je de natriumhydroxide opzuigen tot in de buret. Voor dit te kunnen moet je eerst kijken naar de stand van de driewegklep. Om natriumhydroxide kunnen opzuigen moet 1 pin naar boven wijzen en de 2 andere wijzen naar links en rechts.
 5. Als de driewegklep in deze stand staat kan je door rustig aan de spuit boven aan de titratieopstelling te trekken de natriumhydroxide opzuigen.
 6. Neem nu proefbuis met proefbuisrekje, huishoudazijn, maatcilinder en thymolftaleïne
 1. Doe in de maatcilinder 2ml huishoudazijn en giet het over in proefbuis.
 2. Voeg in je proefbuis 2 druppels thymolftaleïne.
 3. Om nu te kunnen titreren gaan we de stand van de driewegklep moeten aanpassen.
 4. Om de natriumhydroxide druppelsgewijs uit de injectienaald te laten lopen moet je 1 pin naar de zijkant wijzen. Deze pin moet wijzen weg van de plastieken slang. De andere 2 pinnen wijzen naar boven en beneden.
 5. Nu zou de natriumhydroxide zelf druppelsgewijs uit de injectienaald komen. Als dit niet het geval is duw dan zachtjes de spuit terug naar beneden tot er iets uitkomt.
 6. Titreer nu de oplossing tot een kleuromslag. Waarneming (+ foto’s)

Voor het titreren hebben we een  heldere vloeistof.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

CH₃COOH + NaOH –> CH₃COONa + H₂O

Als er een base bij een zuur wordt toe gevoegd wordt er een zout gevormd.

De pH van de oplossing gaat ook steeds veranderen. De pH is op het begin aan de lage kan door het zuur azijn. Naar mate er meer natriumhydroxide wordt toegevoegd word de oplossing meer base en slaat het dan om als natriumhydroxide in overmaat aanwezig is gaat pas de kleur omslaan bij thymolftaleïne. We hebben dan al een pH die rond de 10 zit.

5. Aanvullingen

Bronnen

KLIKKLIK

Aanmelden

19 + 11 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »