0 items

Bepaling van het gehalte citroenzuur in een bloedrode sinaasappel

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel zuur zit er in een bloedrode sinaasappel?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Titratie
 • Zuur / base
 • pH – indicator

b.Materiaal + stoffen

 • NaOH 1 mol/l
 • Bloedrode sinaasappelsap
 • Erlenmeyer 100 ml
 • Water
 • Buret
 • Statief + klemmen

c.Bereiding oplossingen

Bereiding van NaOH 1 mol/l: Los 39,9 g NaOH op in 100 ml water, leng dat aan tot 1 l.

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

f.COS brochure

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Giet een kleine hoeveelheid sinaasappelsap in een erlenmeyer.
 2. Voeg gedestilleerd water toe zodat de kleur duidelijk zichtbaar is.
 3. Titreer met NaOH

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

a.Optredende reacties

C6H8O7 + 3 NaOH –> C6H5Na3O7 + 3 H2O

b.Besluit

De kleurverandering duidt op een neutralisatiereactie.De indicator die zich van naturen in bloedrode sinaasappels zit is anthocyaan. In zuur milieu kleurt deze rood; in basisch milieu kleurt deze blauw/groen.
De kleuromslag gebeurt bij de neutralisatie van de derde zuurfunctie met een pKz van 6,4.

Zuurgehalte uitgedrukt in g/l citroenzuur:

Gegeven

cNaOH = 1 mol/l

VNaOH = 0,0025 l

Vcitroenzuur = 0,050 l

 

Gevraagd

ccitroenzuur = ???

 

Oplossing

0,050 l · 1 mol/l = 0,050 mol

Er zijn 3 zuurfuncties, dus heb je maar 0,0333 mol/l citroenzuur
0,0333 mol/l · 192,6 = 6,41358 g citroenzuur per 1 l

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

5 × vier =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »