0 items

Bepaling van het ammoniakgehalte in vensterreiniger door titratie

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel is het ammoniakgehalte in vensterreiniger?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Indicator
 • Base
 • Titratie

b.Materiaal + stoffen

 • Ammoniakoplossing 9,6-9,9% als ontvlekker
 • Buret
 • Erlenmeyer van 250ml
 • Volumepipet van 0,5ml
 • Peer
 • HCl-oplossing 0,1mol/l

c.Bereiding oplossingen

HCl geconcentreerd is ongeveer 12M:  1000ml x 0,1M = 12M x X

X = (1000ml x 0,1M ) / 12M

X= 8,33ml

8,33ml HCl conc. Oplossen met demi water tot 1liter => in maatkolf

 

Ammoniak oplossing  9,9% uit Ammoniak conc = 32%

100ml x 9,9% = 32% x X

X = (100ml x 9,9%) / 32%

X = 30,9 ml => 30ml

30ml conc ammoniak oplossen met demiwater tot 100ml => in maatkolf

d.Opstelling (foto)

Etiketten

COS brochure

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. We nemen 0,5ml ammoniakoplossing met een volumepipet en doen dit in een erlenmeyer.
 2. Nu voegen we ongeveer 50ml demi water toe en enkele druppels fft indicator.
 3. De oplossing is paars – roze gekleurd.
 4. Nu titreren we met HCl-oplossing 0,1M tot de oplossing kleurloos is.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

a.Optredende reacties

NH3 + HCl –> NH4Cl

b.Besluit

32ml 0,1M HCl-oplossing neutraliseert de ammoniak oplossing, dit komt overeen met een concentratie van 9,6% ammoniak oplossing.

Berekeningen

32 ml 0,1M HCl = 3,2mmol

=>3,2mmol NH3 in 0,5ml => 3,2/0,5 x 100 => 640mmol/100ml = 0,64mol/100ml

0,64mol x 15,04g/mol = 9,63g => /100ml = 9,63%NH3

 

Aanmelden

zes + twintig =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »