0 items

Complexreactie

BEGRIP COMPLEXREACTIE

http://f.tqn.com/y/chemistry/1/L/5/a/demonstration.jpg

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Oplosbaarheid

Spellen:

  • Elke elementaire namen aan symbolen koppelen
  • Het benoemen van polyatomaire ionen
  • Andere oxidatienummers toewijzen
  • Elektronische configuraties leren
  • Het begrijpen van metrische voorvoegsels.

https://itunes.apple.com/nl/app/mahjong-chem/id416482474?mt=8

Berekeningen oplosbaarheidsproduct en beïnvloedende factoren

De app is een hulpmiddel voor het nauwkeurig schatten van concentraties opgeloste stoffen bij oplossen van vaste verbindingen met lage oplosbaarheid. Het hulpmiddel is toepasbaar op verschillende chemische evenwichtstaken, zoals zoutdissociatie tot elektrolyten, common-ioneffect, scheiding door sedimentatie en precipitatietitratie. Toepassing leidt uiteindelijke evenwichtsconcentraties van opgeloste stoffen af op basis van evenwichtsconstante (Ksp), beginconcentraties, oplosbaarheid en stoichiometrische coëfficiënten. Daarnaast berekent app het reactiequotiënt voor elke gegeven concentratie en stoichiometrie.

https://itunes.apple.com/be/app/solubility-products/id981052864?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.solubilityproducts

 Identificatiereacties

App met periodiek systeem, kationproeven, anionproeven, pH-schalen en chemievideo’s.

https://itunes.apple.com/be/app/mychem/id978974444?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ByteStudio.MyChem

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »