extra’s

Hst11 Neutralisatiereacties —

Hst11 Neutralisatiereacties —

Hst11 Neutralisatiereacties amfolyt: Een amfolyt is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan. amfotere elementen: Amfotere elementen zijn elementen die zich soms als metaal en soms als niet-metaal gedragen, afhankelijk van de bindingspartner....
Hst13 Thermodynamica —  Begrippen leerplan

Hst13 Thermodynamica — Begrippen leerplan

Hst13 Thermodynamica eerste hoofdwet thermodynamica: De eerste hoofdwet van de thermodynamica stelt dat  energie nooit kan ontstaan of verloren gaan. enthalpie (H): De enthalpie van een systeem is de som van de inwendige energie en de volumetoestand van het systeem....
Hst14 Chemisch evenwicht —

Hst14 Chemisch evenwicht —

Hst14 Chemisch evenwicht aflopende reactie: Een aflopende reactie is een reactie die verloopt tot het limiterend reagens is opgebruikt. dynamisch evenwicht:  Een dynamisch evenwicht ontstaat wanneer de heen- en terugreactie blijven optreden, terwijl de concentraties...
translate »