begrippen leerplan

Hst14 Chemisch evenwicht —

Hst14 Chemisch evenwicht —

Hst14 Chemisch evenwicht aflopende reactie: Een aflopende reactie is een reactie die verloopt tot het limiterend reagens is opgebruikt. dynamisch evenwicht:  Een dynamisch evenwicht ontstaat wanneer de heen- en terugreactie blijven optreden, terwijl de concentraties...
Hst17 Kunststoffen —  Begrippen leerplan

Hst17 Kunststoffen — Begrippen leerplan

Hst17 Kunststoffen condensatie:Een condensatie is een reactie waarbij twee grotere substraatmoleculen binden met afsplitsing van een klein anorganisch molecule. degradatie: Een degradatie is een reactie waarbij een molecule afgebroken wordt  tot kleinere moleculen....
Hst18 Algemeen —  Begrippen leerplan

Hst18 Algemeen — Begrippen leerplan

Hst18 Algemeen Begrippen LeerplanHst1 Bouw van stoffen Hst2 Bouw van atomen Hst3 Periodiek systeem Hst4 Chemische bindingen Hst5 Chemische reacties Hst6 Chemisch rekenen Hst7 Anorganische stoffen Hst8 Elektrische eigenschappen Hst9 Organische stoffen Hst10 Neerslag-...
Hst2 Bouw van atomen —  Begrippen leerplan

Hst2 Bouw van atomen — Begrippen leerplan

Hst2 Bouw van atomen atoom: Een atoom is het kleinst mogelijk deeltje waaruit de materie is opgebouwd. atoomkern: De atoomkern is het centrale gedeelte van het atoom dat opgebouwd is uit protonen en neutronen. atoommodel: Een atoommodel is een visuele voorstelling van...
translate »