0 items

Metaal

BEGRIP METAAL

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • metaal:  Een metaal is eenelektropositief element. Een metaal geeft elektronen af om de edelgasconfiguratie te bekomen. Er ontstaat een positief ion of kation.
  • wikipedia metaal
 

EXPERIMENTEN

Algemeen

Aluminium

Boor

Ijzer

Koper

Kwik

Lood

Magnesium

Tin

Zilver

Zink

FILMS Lesvideo’s:

 

QUIZZEN

 

 

SPELLEN

 

CARTOONS

DIDAC

Begrippen

 

ANIMATIES SIMULATIES

Elementen en symbolen

Metalen en niet-metalen

Productie ijzer

Fysische eigenschappen

Chemische eigenschappen metalen en niet-metalen

 

APPS

Van atomen tot bindingen

Eigenschappen van stoffen

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

Verklaart de definitie van kookpunt en de theorie ervan. Bevat een 3D-animatiesimulatie voor het berekenen van het kookpunt van verschillende vloeistoffen met behulp van een thermometer.
https://itunes.apple.com/be/app/boiling-point/id1009250088?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ajax.BoilingPoint

Toepassingen

Samenstelling van lucht

De app bevat info over de atmosferische lucht, atmosferische gassen en de samenstelling van lucht . Deze app heeft info over de luchtdruk, luchtsamenstelling, atmosferische lucht, samenstelling van de atmosfeer, bestanddelen van lucht, gassen.

https://itunes.apple.com/be/app/atmospheric-air-chemistry/id1190212188?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.airandatmosphere

Metalen: extractie

 

https://itunes.apple.com/be/app/extraction-of-metals/id1187123947?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.extractionofmetals

Toepassingen: ijzer

De app geeft op  een eenvoudige info over de extractie van metalen, oplosmiddelextractie, extractiechemie, koperwinning, extractie van aluminium, ertsen, ijzer, recycling van metalen .

https://itunes.apple.com/be/app/properties-of-iron/id1187545863?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.iron

Toepassingen en eigenschappen van metalen

De app laat kennis maken met het ijzeren periodiek systeem, chemische eigenschappen van ijzer, roesten van ijzer, ijzertoepassingen, , ijzeren structuur…

https://itunes.apple.com/be/app/metals-structure-properties/id1186228664?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.metalsstructuresandproperties

Je begint met een ademend periodiek systeem waar elk element wordt weergegeven met een roterend voorbeeld.Daarnaast staat een kolom vol feitjes en cijfers, waar je op kunt tikken voor nog meer gedetailleerde informatie.

Al die voorwerpen, en het zijn er meer dan 500, kun je naar wens roteren zodat je ze vanuit alle hoeken kunt bewonderen.

https://itunes.apple.com/nl/app/elementen-door-theodore-gray/id364147847?mt=8

  • Test je kennis van het periodiek systeem.
  • Kijk of je chemische elementen herkent aan hun symbool.
  • Test je kennis van de groepen van het periodiek systeem.
  • Sleep elementen naar de juiste plaats in het periodiek systeem.

https://itunes.apple.com/nl/app/elementen-geheugensteuntjes/id835885718?mt=8

Bevat alles over een element, berekent de molaire massa van willekeurige verbindingen, bevat overzichtelijke grafieken, vergelijkt atoomradiussen, massa’s en elektronegativiteiten en nog veel meer

https://itunes.apple.com/nl/app/merck-pse-hd/id375734631?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte

Je kan elk element selecteren om hun eigenschappen te bekijken.

 https://itunes.apple.com/nl/app/periodic-table-!/id536810204?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whitesof.periodictable

De app  biedt elementgegevens (zoals naam, atoomnummer, atoomgewicht, smelt- en kookpunt, categorie, elektron configuratie en schelpen, de groep en de periode, oxidatie staten, kies warmtecapaciteit, staat, en het symbool). De kracht is de mogelijkheid om trends van die eigenschappen te onderzoeken.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shiny_mirror_studios.periodicTableInvestigatorVR

 

Deze app geeft info over de chemische elementen en bouw van de tabel te begrijpen met grafieken van abundanties ,wereldproductie…

https://itunes.apple.com/be/app/mendelevium-ipad/id938074619?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Mendelevium

De app geeft een beknopte handleiding voor alle 118 elementen. De app geeft patronen op basis van eigenschappen zoals kookpunt, smeltpunt en atomaire straal.Bekijk het atomaire model voor elk element en zie hoe het model verandert wanneer u van element naar element gaat.

https://itunes.apple.com/be/app/flashmappers-periodic-table/id1267957987?l=nl&mt=8

Elementen in PSE zoeken

Bevat de mogelijkheid om de molecuulmassa (molecuulgewicht) van verbindingen te berekenen en basiseigenschappen van chemische elementen te leren.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemcalc/id499955745?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biocourseware.chemcalculator

De app laat toe om snel de symbolen van chemische elementen, zijn groepen, periodes, blokken en atoomnummers onthouden.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable

De app is een spel dat leert over het periodiek systeem, elementen en sommige van hun eigenschappen.

https://itunes.apple.com/nl/app/oresome-elements/id440461810?mt=8

Spel met de elementen van het periodiek systeem!

https://itunes.apple.com/nl/app/2048-in-periodic-table-chemistry/id872617894?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.ptable

  • Test je kennis van het periodiek systeem.
  • Kijk of je chemische elementen herkent aan hun symbool.
  • Test je kennis van de groepen van het periodiek systeem.
  • Sleep elementen naar de juiste plaats in het periodiek systeem.

https://itunes.apple.com/nl/app/elementen-geheugensteuntjes/id835885718?mt=8

Interactief periodiek systeem met overzicht van element eigenschappen en de lijst van isotopen gebaseerd op de database van Wikipedia’s.

https://itunes.apple.com/be/app/interactive-periodic-table/id688910951?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frozendevs.periodictable

Zie elementen in hun natuurlijke staat en real-life toepassingen.
Zie hoe elementen veranderen als de temperatuur toeneemt, of verken de ontdekking van de elementen door de geschiedenis heen.
Tabel voor snelle toegang tot gegevens, zoals sorteerelementen in volgorde van toenemende dichtheid.

https://itunes.apple.com/be/app/periodic-table/id1019468967?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rsc.periodictable

 

WEB2.0

 

TOEPASSINGEN

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »