Printen:

Vorm:
– Synthesespel: De leerlingen hebben de lessen i.v.m. scheidingstechnieken gehad. Je kan aan
de hand van dit spel checken of de leerlingen de theorie kennen en kunnen toepassen op
voorbeelden in het dagelijkse leven.

Doel:
De theorie van scheidingstechnieken herhalen. Scheidingstechnieken plaatsen in het dagelijkse leven.

Materiaal:
– 6 pionen – 60 vragen + antwoorden (redoxreacties)
– spelbord – wapenkaartjes voor het spelbord
– detectiveblaadjes – Moordenvelop
– 2 dobbelstenen – overzichtsblad kaarten

– indentificatiekaarten:
– Wapens                              Verdachten                                    Kamers
– gif –                                       Prof. Kwibas –                        Kantoor Mr. Vankrunkelsven
– medicijnen –                          Mevr. T. Fenol –                      Toiletten
– revolver –                              Mr. Bohrstein –                       Lift
– benzine + vuur –                   Dr. B. Thymol –                       Trappenhal
– glas –                                    Mevr. P. Essor –                      Labo rood
– mes –                                    Dr. Thanatos –                        Labo blauw
– elektrocutie –                                                                       Labo Geel
Bergruimte
Refter
Serre
Inkomhal

Tijd:
30 min

Aantal spelers:
Afhankelijk van de grootte van de groepjes, 2 – 30 personen

Instructie spel:
* Inkleding
In het chemisch bedrijf van professor Vankrunkelsven werd de moord gepleegd op de juffrouw Vankrunkelsven. Ze is samen met haar vader de eigenaar van het chemisch bedrijfje. In totaal werken er 6 personen in de verschillende laboratoria. Stuk voor stuk
worden ze verdacht van de moord op de dochter des huizes. Daarnaast is de politie het ook niet eens over de plaats van de moord. Het lichaam is verschillende keren verplaatst en er zijn overal bloedsporen van juffrouw Vankrunkelsven in het bedrijf te vinden. Ook het
mogelijk wapen is een raadsel.

* Voorbereiding:
– De klas wordt in 3-6 groepen verdeeld.
– Elke groep detectives houdt zich bezig met één verdachte (allemaal een andere kleur).
– Iedereen begint in de inkomhal. De andere detectives worden ook op het spelbord gezet, deze verdachten kunnen evengoed bij de zaak betrokken zijn en de aanwezigheid ter plaatste is dus vereist.
– De in het bedrijf aangetroffen wapens:

De wapens worden als volgt verdeeld:
– Gif in labo rood – Glas in de serre
– Revolver in Kantoor Mr. Vankrunkelsven -Medicijnen in refter
-Benzine en vuur in labo blauw – Mes in de bergruimte
– Elektroden in labo geel

– De leerkracht haalt een wapen, een persoon en een kamer uit de reeks kaartjes. Deze steekt hij in de moordenvelop en legt deze in het zicht van alle spelers. Hij zorgt ervoor dat niemand ziet welke kaartjes er in de envelop worden gestoken. Vervolgens deelt de leerkracht aan elke groep al 1 of 2 kaartjes uit (naargelang het aantal groepen). Ze weten dus al dat deze kaarten niet in de moordenvelop steken en kunnen deze al van het lijstje schrappen. Deze kaart is dus niet bij de moord betrokken.

Spel
Bewijs verzamelen
De detectives noteren best wat ze te weten zijn gekomen over de moord. Ze markeren de verdachten, wapens en locaties die zeker niet bij de moord betrokken zijn op de detectiveblaadjes. Uiteindelijk blijft er telkens 1kaart van de 3 categorieën over.

Het onderzoek
Tijdens het spel moeten de speurders zich van kamer naar kamer verplaatsen om bewijzen te verzamelen. Ze proberen best telkens een andere kamer in het bedrijf te bereiken. Als je groep aan de beurt is, gooi je de dobbelsteen om je te verplaatsen. In enkele kamers zijn
geheime gangen, deze kan je gebruiken vooraleer je de dobbelsteen gooit, anders gaan ze onherroepelijk dicht en moet je de kamer verlaten.
Je mag een kamer binnen gaan bij een openstaande deur, dit vakje telt als vakje mee. Je moet je aantal zetten niet opgebruiken.

Pion verplaatsen:
– horizontaal, verticaal, vooruit of achteruit maar NIET schuin.
– je mag tijdens je beurt zo vaak je wil van richting veranderen
– een pion mag niet eindigen op of zich verplaatsen over een vakje waar een andere verdachte staat.

Tips verzamelen
Je kan tips verzamelen in de verschillende kamers. Wanneer je een kamer bent binnen gegaan, gooi je de dobbelsteen opnieuw. Deze bepaald hoeveel vragen je krijgt. Per vraag krijg je maximum een halve minuut om deze op te lossen. De leerkracht stelt en controleert
deze vragen.

Aantal ogen Aantal gestelde vragen Aantal vragen correct Aantal tips

Je kan de tips vragen aan je leerkracht maar ook aan je medespelers uit andere groepen.

Je spreekt dan een vermoeden uit.
Vermoedens uitspreken
Je spreekt een vermoeden uit door luidop te zeggen welke persoon en welk wapen je link aan de moord. De kamer waarin je staat, is sowieso verdacht. Je verplaatst ook telkens de pion van de persoon die je verdenkt naar de verdachte kamer en legt eveneens het
vermoedelijke moordwapen in die kamer. Vervolgens mag je je aantal tips opgebruiken door vragen te stellen aan de andere groepen of de leerkracht. Zij kunnen dan de desbetreffende kaart laten zien. (1 tip is 1 vraag aan medespelers.) Je kan vervolgens de verkregen informatie aanduiden op het detectiveblaadje.
De verdachte die verplaatst is, speelt verder vanuit de kamer waar hij nu staat.

Winnaar:
De zaak oplossen
Je kan de zaak oplossen als je voldoende informatie verzamelt hebt, zodat je de combinatie in de moordenvelop kan geven. Je geeft de combinatie door aan de leerkracht. Je zorgt ervoor dat de andere groepen je combinatie niet horen. Heb je de juiste combinatie
gevonden, ben je de winnaar. Wanneer je een valse beschuldiging uit, mag je verder spelen en vervolgens opnieuw proberen. Nu kunnen de andere groepen ook nog winnen.

Aanmelden

vijf × twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »