Kies pagina               

Ipadles  Water als oplosmiddel

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag bekijken we eerst het molecule HCl. Teken hieronder in het kader de Lewisstructuur van HCl.

Open de App “Chemio, a students chemical reference”. 

Kies het onderdeel “periodic table”. Zoek hierin de EN- waarde van H en Cl op door het element aan te tikken.

EN-waarde van H:
EN-waarde van Cl:
Welk element trekt de bindingselektronen het meest naar zich toe?

 Voor het invullen van de vragen kan je ook altijd je werkboek/handboek gebruiken.

Omcirkel het juiste antwoord.
Door het verschil in EN-waarde wordt het waterstofatoom een beetje positief/negatief.
Het chlooratoom wordt een beetje positief/negatief.

Open nu de App “Odyssey polar bounds”.

Bekijk de structuur van HCl. Tik bovenaan “δ- en δ+” aan.

Wat valt je op?

Bekijk ook de structuur van H2O en Cl2.

Zie je een verschil? Zoja, probeer het te beschrijven.

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag bekijken we eerst het molecule CH4. Teken hieronder in het kader de Lewisstructuur van CH4.

Open de App “Chemio, a students chemical reference”.
Kies het onderdeel “periodic table”. Zoek hierin de EN- waarde van H en C op door het element aan te tikken.

EN-waarde van H:
EN-waarde van C:
Welk element trekt de bindingselektronen het meest naar zich toe?

Open de App “3d Sym op”.

Bekijk de structuur van CH4.   Doe dit zowel in 2D als 3D.

Omcirkel of vul in.

Wat valt je op?
Vergelijk deze structuur met die van Cl2 die je zonet bekeken hebt. Zijn deze verschillend of gelijkaardig?
CH4 en Cl2 zijn voorbeelden van apolaire/polaire stoffen. Ze hebben een symmetrische/asymmetrische bouw.

Herhaling
Omcirkel of vul in.

Dipoolmoleculen hebben een en                         pool. Ze worden ook wel polaire/apolaire stoffen genoemd. Een stof zonder een dipoolkarakter noemen we een                          .

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »