H4 Chemische bindingen

 Chemische bindingen

  1. Chemical Valence

Een app over de chemische binding. Deze app geeft aan hoe via valentie-elektronen moleculen worden bekomen.

LINK Apple Store

2. Chemical Bonding

App   over chemische binding, moleculaire structuur, chemische binding, vorming van chemische bindingen, binding in de chemie met 3D-simulaties en video’s

LINK Apple Store

3. Structures

 Ionische binding, gigantische ionenroosters en de eigenschappen van ionische verbindingen

• Covalente binding, eenvoudige covalente moleculen en hun eigenschappen

• Metaalverlijming, metaalstructuren en de eigenschappen van metalen

• De hechting en structuur van diamant en grafiet

• De structuur van gigantische covalente moleculen en hun eigenschappen

LINK Apple Store

Ionbinding

  1. Solid State 3D

De app helpt u om alle soorten kubieke eenheid cellen, 2D- en 3D-pakking en verschillende soorten holtes in 3D te visualiseren. Deze app bevat drie eenheidscellen, vijf soorten pakkingen

LINK Play Store

Atoombinding

  1. Atomic Tales

 
Atomaire structuur Neutronen, protonen en elektronen Valentie-elektronen
Covalente binding
Eigenschappen van elementen Het periodiek systeem der elementen
Building Molecules Een interactieve verkenning van moleculaire structuren
 

2. VSEPR

De app leert de Valence Shell Electron Pair Repulsion-theorie met de moleculaire geometrie

LINK Apple Store

LINK PlayStore

3. VSEPR Theory

De app biedt driedimensionale modellen van 50 kleine moleculen en ionen, evenals een verzameling generieke modellen die de denkbare geometrieën van de theorie illustreren. Bindingslengtes en bindingshoeken kunnen worden opgevraagd.

LINK Apple Store

4. Molconst

De app is voor het bouwen van moleculen. Met deze applicatie kan een gebruiker molecule ontwerpen en optimaliseren van de geometrie tegelijk.

LINK Playstore

5.  3D Molecules

Met de app kunnen organische en anorganische moleculaire structuren worden opgebouwd met enkelvoudige, dubbele en driedubbele bindingen, evenals cyclische verbindingen. De moleculen kunnen in 3D worden gevisualiseerd met behulp van staaf- en ruimtevullende (CPK) modellen.

LINK Apple Store

6. Odyssey Polair bonds

De app geeft een het onderscheid tussen niet-polaire, polaire covalente en ionische verbindingen. Kwantumchemische berekeningen geven elektronendichtheidsverdelingen voor meer dan dertig systemen.

LINK Apple Store

7. Chemie Model VSEPR

 

om de 3D-vormen van moleculen te visualiseren zoals voorspeld door het Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) -model

LINK Apple Store

Ruimtelijke structuren formules

  1. 3D sym

App  om de symmetrie-elementen en bewerkingen op moleculen van verschillende puntgroepen te visualiseren. Het 3D-molecuul is op vier manieren doorzoekbaar: naam, formule; 2D-structuur;  beeldherkenning.

LINK Apple Store

LINK Playstore

Intermoleculaire krachten

  1. Intermolecular forces

Dispersie-interacties, dipool-dipoolinteracties en waterstofbinding worden allemaal onderzocht met behulp van meer dan 50 moleculaire modellen. Een aantal prototypische verbindingen, zoals methaan, waterstofcyanide en water, worden voor het eerst gepresenteerd op het niveau van de kwantumchemie door de elektronenwolk te tonen en de aanwezigheid (of het gebrek) van moleculaire polariteit te benadrukken.

Metaalbinding

  1. MT aps.

De app geeft onder het oppervlak van drie voorbeeldelementen hun verschillende kristalstructuren .

LINK PlayStore

Moleculen

  1. Molecular Constructor

De app geeft een 3D-modelleringssoftware voor het bouwen van moleculen. Met deze applicatie kan je een molecuul ontwerpen en de geometrie tegelijkertijd optimaliseren.

LINK Apple Store

LINK Play Store

Elektronenverdeling

  1. Odyssey Resonance

De app gebruikt de resultaten van kwantumchemische berekeningen. Er zijn modellen van 51 eenvoudige moleculen en ionen aanwezig, zowel anorganisch als organisch. Elk model kan in 3D worden gemanipuleerd met eenvoudige bewegingen. Bindingslengtes en bindingshoeken kunnen worden opgevraagd.

LINK Apple Store

2. Odeyssey elekctron sharing

De app omvat de kernen en de elektronenwolk, waarbij de laatste wordt voorgesteld als op basis van de elektronendichtheid.

LINK Apple Store

3. Atoms HD

Spel:je moet de atomen voortduwen om moleculen te verzamelen.

LINK Apple Store

LINK PlayStore

Kristalstructuren

  1. Crystalz

Leren en begrijpen hoe kristalstructuren ontstaan, is precies een van die onderwerpen. Crystalz is ontworpen door professionele docenten en is ’s werelds eerste kristalroostervisualisatie.

LINK Apple Store

Aanmelden

zestien − veertien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »