H11 Neutralisatiereacties

 pH berekeningen

  1. pH scale

Test de pH van gewone vloeistoffen en leer hoe de pH van een voedsel de veiligheid in opslag beïnvloedt. Kalibreer vervolgens uw pH-meter en gebruik deze in het laboratorium.

2. AK minilabor

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….

LINK Apple Store

3.. Acid, base, pH

De app  is een hulp voor een nauwkeurige schatting van de pH-waarden van zuur-base waterige systemen. Deze toepassing berekent pH-waarden van oplossingen van zwakke en sterke, monoprotische en polyprotische zuren en basen en bouwt bovendien titratiekrommen op en levert pH- en titrantvolumewaarden op equivalente punten.

LINK Apple Store

Eigenschappen van zuren en basen

  1. Wolfram

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

LINK Apple Store

LINK Play Store

2. Acid Base

De app  is een hulp voor een nauwkeurige schatting van de pH-waarden van zuur-base waterige systemen. Deze toepassing berekent pH-waarden van oplossingen van zwakke en sterke, monoprotische en polyprotische zuren en basen en bouwt bovendien titratiekrommen op en levert pH- en titrantvolumewaarden op equivalente punten.

LINK Play Store

Titratiecurven

  1. Titration 1.0

Waterige zuur-base-evenwichten kunnen vanuit meerdere perspectieven worden bestudeerd hoe verschillen in chemische structuur de chemische reactiviteit kunnen veranderen. Vaak neemt slechts één vorm van een molecuul deel aan een reactie en de fractie van die vorm kan aanzienlijk veranderen met kleine veranderingen in de pH.

LINK Apple Store

LINK Play Store

2. Titration ColorCam

De app analyseert de kleurveranderingen die betrokken zijn bij een titratie

LINK PLay Store

3. Titrations

Titreren! is nuttig om de theorie en praktijk van zuur-basetitraties te leren door de apparatuur, de titratieomstandigheden, veranderingen in indicatorkleur en de titratiegrafiek in één oogopslag te tonen.

LINK Apple Store

Buffers

  1. Buffers

De app is een hulpmiddel voor het ontwerpen van bufferoplossingen voor pH-controle. Nuttig als een handige referentie voor beschikbare buffermiddelen en als een nauwkeurige, draagbare buffercalculator voor chemisch, biochemisch en biologisch onderzoek.

Je kiest gewoon een buffermiddel en doel-pH, samen met het gewenste oplossingsvolume, de temperatuur en de bufferconcentratie.
 

2. Biological Buffer Caculator

Kies uit een lijst van alle veelgebruikte biologische buffersystemen, voer de gewenste volume-, pH- en bufferconcentratie in, evenals de concentraties van uw stamoplossingen van het geconjugeerde zuur en base, en de calculator zal u op de hoogte brengen van de exacte volumes van deze stockoplossingen te mengen om de benodigde buffer te verkrijgen.

LINK Apple Store

Aanmelden

5 − 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »