H9 Organische stofklassen

Organische stoffen

  1. Alkanes&alkenes

Interactieve app om op een gemakkelijke en boeiende manier te leren over de alkanen, alkenen, reacties van alkenen, alkaan tot alkeen, organische chemie, alkeenformule, alkynen door de kleurrijke afbeeldingen te visualiseren. 

LINK Apple Store

https://apps.apple.com/us/app/alkanes-alkenes-in-chemistry/id1187216644

2. Alcohols&carboxylic acids

Interactieve app voor studenten om op een gemakkelijke en boeiende manier te leren over de carbonzuurreacties, alcohol, chemie, carbonzuurstructuur, zuren, verestering door de kleurrijke afbeeldingen te visualiseren. 

LINK Apple Store

https://apps.apple.com/us/app/alcohols-carboxylic-acids/id1190212395

Naamvorming en formules van organische stoffen

  1. Chemische structuren

Leer snel de chemische structuren van de belangrijkste organische en biochemische verbindingen die worden aangeleerd in het secundair onderwijs (voortgezet / middelbaar) met de meerkeuzequizzen. Systematische naam, triviaalnaam of beide zijn gegeven. Koolwaterstoffen, functionele groepen, biomoleculen, suikers, nucleobasen, vitaminen, aminozuren.

LINK Apple Store

2.Chemistry Formula app

De app  omvat ionische en moleculaire verbindingen, zuren, basen, polyatomaire ionen, koolwaterstoffen en organische functionele groepen.

LINK Apple Store

LINK Playstore

3. Functionele groepen

Functionele groepen (organische chemie), stofklassen van organische verbindingen.
De belangrijkste toepassing voor de organische chemie bevat 80 functionele groepen, stofklassen (amine, amide, epoxide enz.) en biomolecuulen (nucleïnezuren, koolhydraten, vetten, enz.).
 
4. Hydrocarbons

App voor inoefenen van namen en formules van organische verbindingen.

LINK Apple Store

5. AK Minilabor

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….

LINK Apple Store

 

Modelvoorstellingen

  1. Chirys Draw

Maak verzadigde, aromatische ringen en ketens Trek reacties en reactieschema’s met reactiecondities Teken retrosynthetische paden Maak meerregelige tekstannotaties met lettertypen en kleuren Creëer complexe gesmolten en spirocyclische ringsystemen
 
2. Elemental
 
 
 
Om chemische structuren te tekenen
Bereken chemische  eigenschappen
 
3. Molecular Constructor
 

De app dient voor het bouwen van moleculen. Met deze applicatie kunnen molecules ontworpen en geoptimaliseerd worden in geometrie.

LINK PlayStore

4. ChemSearch

Tekenen van structuren en dan info over de chemische structuur

LINK Apple Store

5. iMolecular Builder

Met de app kunnen moleculen in 3D bekeken, bewerkt en gebouwd worden.
Een moleculaire structuur analyseren door deze te draaien, verplaatsen en zoomen.

LINK Apple Store

6. 3D molecules 

Met de app kunnen organische en anorganische moleculaire structuren worden opgebouwd met enkelvoudige, dubbele en driedubbele bindingen, evenals cyclische verbindingen. De moleculen kunnen in 3D worden gevisualiseerd met behulp van staaf- en ruimtevullende (CPK) modellen.

LINK Apple Store

7.  Molecules

De app dient  voor het bekijken van driedimensionale weergaven van moleculen en het manipuleren ervan. De moleculen draaien , in of uit te zoomen  of de molecule te pakken. Deze structuren kunnen worden bekeken in zowel de bal-en-stick en spacefilling visualisatie.

LINK Apple Store

LINK Play Store

8. WebMO

De app biedt  de mogelijkheid om moleculen te bouwen en te bekijken in 3-D, orbitalen en symmetrie-elementen te visualiseren, chemische informatie op te zoeken en eigenschappen van externe databases, en toegang te krijgen tot de modernste computationele chemieprogramma’s.

LINK Apple Store

LINK Play Store

9. MEL chemistry

De app visualiseert moleculen in 3D.

LINK Apple Store

LINK Play Store

10. iMoledraw

De IMoleDraw voor iPad is een applicatie die moleculen in 2D kan bekijken, bewerken en bouwen. Gebruikers kunnen eenvoudig een moleculaire structuur tekenen met IMoleDraw.
 
11. Groups functionelles
Moleculen met verschillende eigenschappen en verschillende functionele groepen in AR
 

Isomerie

 1.Chirality

Test: Chemische structuur, functionele groep, isomerie, intermoleculaire krachten

LINK Apple Store

2. Chirality2

Functionele groepen, structuurclassificatie, intermoleculaire krachten, isomeren, chirale koolstofatomen en naamgeving van moleculen

LINK Apple Store

LINK Play Store

3. Isomers AR

Met behulp van de Isomers AR-app samen met een gedrukte of digitale Alchemie “tag”, kunt je nieuwe structuren bouwen direct op de omgeving .Er zijn meer dan 70 unieke moleculen te ontdekken in Isomers AR
 

Bepalen van molecule

  1. Chemical detectives

Met deze app kun je een ‘chemische detective’ zijn en alle beschikbare aanwijzingen voor verschillende moleculen nemen en hun moleculaire structuur oplossen! Stuk voor stuk onthult elk spectrum informatie over een molecuul, zoals de grootte, de functionele groepen en het aantal van elke soort atomen, die dan in elkaar kunnen worden gezet.

LINK Apple Store

Reacties in organische chemie

  1. ChemTube3D

ChemTube3D bevat interactieve 3D-animaties en -structuren, met ondersteunende informatie voor enkele van de belangrijkste onderwerpen.

LINK Playstore

2. Reaxys

App r om  reacties te leren, hun mechanismen te begrijpen en voorbeelden te bekijken. Beslaat  meer dan 650 honderd benoemde chemie-reacties.

LINK Apple Store

LINK Playstore

3. OChem!

Tik op een functionele groep en alle reacties voor de groep verschijnen, tik van daaruit op een reactie en zie een gedetailleerd mechanisme met tekstuitleg waarom het gebeurt.
4. OrganicReactions
Meer dan 200 reacties en hun gedetailleerde mechanisme in de organische chemie
Met deze app krijg je  snel toegang  tot de belangrijkste functionele groepsreacties en hun mechanismen.
5. Tap OChem
Organische chemie met bijna 170+ animaties, samen met snelle referentiebeschrijvingen, van de belangrijkste concepten en reacties! 

Aanmelden

zeven − zeven =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »