H2 Bouw van atomen

Interactie van atomen

 1. AtomTouch

De simulatie is ontwikkeld om deeltjes op moleculair niveau te begrijpen.
Maak moleculen van Cu, Au, Pt, Na en Cl -Verander thermodynamische eigenschappen -Controle tijd -Experimenteer met de potentiële energie, vind stabiele geometrieën -Bekijk het proces van smelten en verdampen.
 

Voorstelling van atoommodellen

 1. Bouw van atomen, isotopen, ionen

Bouw atomen, ionen en isotopen door de juiste aantallen protonen, neutronen en elektronen te selecteren.

De app bevat  ook informatie over de atoomtheorie en een periodiek systeem dat interactief is .

LINK AppleStore

2. Nuclear

In Nuclear kun je alle elementen van het periodiek systeem bouwen. 

Zodra een stabiel element is gemaakt, wordt het ontgrendeld in het periodiek systeem
 3D-visualisatie.  Onderzoek de effecten van het manipuleren van materie op atomair niveau.
Creëer en kijk hoe onstabiele isotopen vervallen tot stabielere elementen.

LINK AppleStore

3. Atom.sim

Een simulatie van de eerste 18 atomen van het periodiek systeem. 

LINK AppleStore

Samenstelling atomen

 1. Proton and nucleon numbers

De app illustreert de structuur van een atoom en beschrijft  protonen en neutronen.

LINK Apple Store

2. Inside an atom

Deze app beschrijft de structuur van atomen. De evolutie van een atoom wordt n geïllustreerd volgens de postulatie van wetenschappers zoals, John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, James Chadwick

Evolutie van het atoommodel
Schillen of banen
Quiz
 
3. Elementals
Match de elementnaam, het symbool, het atoomnummer, terwijl kleur gecodeerde categorieën de groep versterken Proton Push: element, symbool of atoomnummer afstemmen op categorieën Positieve paren: memorise en match paren Chemical Crash: sorteer vallende elementblokken op groep Symbolen zoeken: zoek het overeenkomende symbool, element of atoomnummer
 
4. Nuclear
In Nuclear kun je alle elementen van het periodiek systeem bouwen via een eenvoudige mechanica van het optellen en aftrekken van de atomaire bouwstenen van neutronen, protonen en elektronen.

Simulaties van Rutherford en Bohr

 1. PHet Colorado

Phet-Colorado simulaties met o.a. bouw van atomen

LINK Apple Store

2. Fysica op school

200 animaties met o.a. stroomgeleiding vloeistoffen, atoomfysica, kernfysica

LINK AppleStore

3. Firework Chemistry Lab

Combineer tien verschillende chemische verbindingen op unieke manieren en lanceer het vuurwerk om te zien wat er gebeurt.
 
4. Famous Physics
Natuurkundigen die de wereld veranderden Deze grote wetenschappers hadden een enorme invloed op de vooruitgang in de natuurkunde. Ontdek de natuurkunde met onze interactieve 3D-animaties!
 

Elektronenconfiguratie

 1. Configuração Eletrônica Química

Elektronenconfiguraties volgens boxnotatie van alle elementen

LINK Playstore

2. Lewis dot structures

Onderzoek hoe elektronen kunnen worden weergegeven met behulp van Lewis-puntstructuren. Ontdek hoe de stippenstructuur verandert tussen atomen en ionen.

Emissie en absorptiespectra

 1. The Periodic Table HD

Een periodieke tabel met  elementen die de naam, dichtheid, elektronische configuratie, atoomnummer, smeltpunt en nog veel meer elementen bevat!

2. CamAtom

Deze applicatie moet worden gebruikt in combinatie met een smartphonespectroscoop om lichtspectra te bekijken. Met de app kan de scope worden gekalibreerd met behulp van opgeslagen referentiespectra, zoom- en schaalfuncties. Gegevens kunnen worden verzameld, geanalyseerd en opgeslagen.
3. Absorptiespectrum
De absorptiespectrumtoepassing maakt het mogelijk om de absorptiespectra van natrium, kwik, waterstof te observeren, het spectrum van wit licht te zien of de absorptiespectra (van banden) van kopersulfaatoplossingen, muntsiroop en kaliumpermanganaat te observeren
 

Orbitalen

Het elektron orbitalen van het waterstofatoom beschrijven golfachtige gedrag van een elektron in atoom en zij bepalen de waarschijnlijkheid te vinden in een bepaalde ruimte gebied. Orbitalen mathematisch worden bepaald door het waterstofatoom golffuncties van zijn energie eigentoestanden en golffuncties zelf wordt bepaald als de oplossing voor de kwantummechanische Schrödinger vergelijking.

Deze app visualiseert het elektron orbitalen van het waterstofatoom in 3D door trekken van de dwarsdoorsnede oppervlakken van de elektronen waarschijnlijkheidsdichtheid

LINK AppleStore

2. Atom in a box

Is een hulpmiddel voor het visualiseren van de atomaire orbitalen van waterstof, de driedimensionale toestanden die het elektron inneemt in waterstof

2. Odyssey Atoms

De app handelt over de atoomorbitalen: wat zijn de grootte, vorm en relatieve oriëntatie van de atoomorbitalen? Hoe variëren deze eigenschappen van element tot element? Welke elektronconfiguratie komt overeen met welke set orbitalen?

LINK Apple Store

3. AR Orbitals

Visualiseer elektronenorbitalen in augmented reality en bekijk de orbitale vormen geproduceerd door een geldige set kwantumgetallen in 3D. AR Orbitals evalueert de golffunctievergelijkingen voor een 1-elektron H- atoom

 

4. Atomic Orbitalz

De app laat  toe elk type elektronische atoomorbitaal voor een waterstofatoom te bekijken en te manipuleren. Met deze app kan je vormen van de orbitalen vanuit elke hoek draaien en de orbitalen in een familie overlappen om te zien hoe hun posities in drie dimensies met elkaar interageren.  De app omvat de s-orbitaal, drie p-orbitalen, vijf d orbitalen en zeven f orbitalen.

LINK Apple Store

5. WebMo

WebMO stelt gebruikers in staat op te bouwen en uitzicht moleculen in 3-D, visualiseren orbitalen en symmetrie elementen, opzoeken .

Bekijk Huckel molecuulorbitalen, elektronendichtheid, en elektrostatische potentiële energie

LINK Apple Store

Link Play Store

6. Elementor

De gebruiker voert het atoomnummer, de elementnaam of het chemische symbool van een element in. Details voor dat element, waaronder de naam, het atoomnummer, het chemische symbool, de groep, het radioactiviteitsniveau, de elektronenconfiguratie (inclusief of het al dan niet een uitzonderingselement is) en valentie-elektronen.
De specialiteit van de app ligt in het feit dat het een kleurrijke simulatie bevat van de complexe vulvolgorde van elementen in de s-, p-, d- en f-subschalen. Het biedt essentiële kennis over de elektronenstructuur van elementen in het periodiek systeem, illustreert de valentie-elektronen voor elk element en biedt de basis voor de groepering van elementen in het periodiek systeem.
 

Eigenschappen van atomen en elementen

 1. Wolfram Chemistry

 • Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
 • Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
 • Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
 • Balanceer vergelijkingen
 • Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
 • Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

LINK Apple Store

 

 Radioactiviteit

 1. Radioactive Decay

Cover art

Een rekenmachine om radioactief verval te berekenen voor verschillende radionucliden.

LINK Playstore

2. Isotope Browser

Cover art

De app geeft eigenschappen van meer dan 4 000 nucliden en isomeren.

LINK Play Store

3. Radioactivity

Radioactief verval Er zijn drie soorten radioactief verval namelijk alfaverval, bètaverval en gammaverval op basis van de respectieve stralingen alfa-, bèta- en gammastraling. * Kernsplijting Een grote kern splitst zich om twee kleinere kernen en enkele neutronen te vormen. In dit gedeelte worden twee soorten kernsplijting uitgelegd, namelijk spontane splijting en neutronen geïnduceerde splijting. * Kernfusie Twee kleine kernen komen samen en vormen samen een grote kern, waarbij energie vrijkomt.
 

Vervalreeksen

Met de app  is de  vervalgrafiek van bijna elke nuclide te bekijken. De info  wordt grafisch weergegeven.

LINK Apple Store

Nucleaire centrale

 1. Nuclear Plant

Ontdek kerncentrales met augmented reality

Aanmelden

achttien − 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »