0 items

H6 Chemisch rekenen

Begrip mol

App over het molconcept, de molberekeningen, de molchemie, de molconceptformules, het molconcept . https://itunes.apple.com/be/app/mole-concept-in-chemistry/id1187116572?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.moleconcept

Berekenen van de molecuulmassa

App om de molecuulmassa (molecuulgewicht) van verbindingen te berekenen en basiseigenschappen van chemische elementen op iPad te leren.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemcalc/id499955745?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biocourseware.chemcalculator

 

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….

https://itunes.apple.com/nl/app/ak-minilabor/id642136543?mt=8

Deze app berekent voor u de molecuulmassa van een chemische verbinding.

https://itunes.apple.com/nl/app/cmm-molar-mass-calculator/id401529325?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.alexandreperez.cmm

De app bevat inleidende chemie begrippene en informatie over chemische vergelijkingen

https://itunes.apple.com/nl/app/decode-stoichiometry/id710971187?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edrna.stoichiometry

De app is een rekenblad voor berekeningen van chemische oplossingen.

https://itunes.apple.com/be/app/solution-mol-calculator-lite/id563730366?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooloy.SolutionCalculator

Via de app is elk element te zoeken op naam, symbool of atoomnummer, bevat links naar de wikipedia-webpagina van elk afzonderlijk element,. evenwichtsreactie balanceren.

https://itunes.apple.com/be/app/elementi/id409397647?l=nl&mt=8

Berekening molariteit

De app is een hulpmiddel om de molariteit te berekenen, gram en mol om te zetten en verdunningen van voorraadoplossingen te berekenen.

https://itunes.apple.com/nl/app/labcal/id288613197?mt=8

Berekeningen van oplossingen verdunningen

De app is een chemiecalculator-tool hoe een zuur- of baseoplossing met een bepaalde molariteit of normaliteit bereid moet worden uit een geconcentreerde zuur- of baseoplossing. Een tweede tab bevat een algemene molariteitsfunctie die de massa berekent van elk reagens dat nodig is om een gegeven volume oplossing met gewenste molariteit te bereiden. Een derde tab bevat een voorraadverdunningsfunctie die berekent hoe een voorraadoplossing van elke bekende molariteit te verdunnen tot het gewenste volume en molariteit.

https://itunes.apple.com/nl/app/molarity/id424676349?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sial.molarity

Concentratie berekeningen/omzettingen/verdunningen/samenvoegen

Een oplossing heeft 4 parameters; massa van opgeloste stof, massa van oplosmiddel, massa van oplossing, en concentratie van de opgeloste stof.Met deze app kun je 2 parameters berekenen met de andere 2  parameters.

https://itunes.apple.com/be/app/liquid-concentration-calculator/id1128207612?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dong.solutionconcentrationcalculator

 

Stoichiometrie

De  app bevat info en opgaven over massa-massa, massa-volume en volume-massa-berekeningen onder standaard of niet-standaard omstandigheden

https://itunes.apple.com/be/app/chemquantifier/id1176306143?l=nl&mt=8

Stoechiometrie oefeningen

De app bevat honderden mogelijkheden om anorganische formules te schrijven, chemische vergelijkingen te schrijven en in balans te brengen en massamassaberekeningen uit te voeren.

https://itunes.apple.com/be/app/chembasics/id1155092796?l=nl&mt=8

De app dient voor het converteren tussen grammen en mollen, chemische vergelijkingen in evenwicht brengen en stoichiometrie berekeningen uitvoeren!

https://itunes.apple.com/be/app/molhole-convert-balance-stoich/id1118802755?l=nl&mt=8

 

Berekeningen uit reactievergelijkingen

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

Een app voor het balanceren en berekenen van chemische vergelijkingen met automatische uitbalancering tijdens invoer.,berekent de hoeveelheid van elke reactant in een gebalanceerde chemische vergelijking, chemische vergelijkingen kunnen worden opgeslagen in de lokale vergelijkingsbibliotheek.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemical-equation-toolbox/id424479918?mt=8

Oefeningen op balanceren van chemische vergelijkingen met behulp van een echte balans! Dit helpt om  concepten en begrippen om een ​​chemische vergelijking in evenwicht te brengen te leren kennen.

https://itunes.apple.com/nl/app/gamify-balancing-chemical/id908923306?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actualconcepts.chemeqns

Naast het verzamelen van gegevens op eigen iPad biedt SPARKvue nu de mogelijkheid om sensorgegevens te delen

https://itunes.apple.com/nl/app/sparkvue/id361907181?mt=8v

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark

Formules toepassen uit chemie

Synthese app over eenvoudige formules, wetten, definities en eigenschappen…

https://itunes.apple.com/be/app/ichemistry-pro-learn-revise/id927338958?l=nl&mt=8

Talrijke parameters van het complexe mengsel, zoals molariteit, molaliteit, mg / ml, opgeloste molen, enz. kunnen worden berekend op basis van aanvankelijke verstrekte gegevens, zoals: initiële molaire concentraties van de startoplossingen, aanvangsvolumes, gewenste molaire verhoudingen en extra oplosmiddelvolume (verdunning).

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-wizard/id987393752?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.vrmixturecalculator

De app helpt bij de bereiding van een eenvoudige chemische oplossing door oplossen van vaste opgeloste stof en in het vinden van mollen, molecuulmassa’s en vereiste gewichten van verbindingen.

Ondersteunde concentratie-eenheden zijn molair (M), mM, uM, g / l, mg / l.

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-simple/id1080912267?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR2.vrmixturecalculatorplus

Aanmelden

vijf × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »