Ipadles Chemisch rekenen

Opdracht : Chemisch rekenen met chemische reactie

App: Chemical Equation Toolbox

https://itunes.apple.com/nl/app/chemical-equation-toolbox/id424479918?mt=8

 

Nut:

Balanceren van reacties + controle van Wet van Proust

 

Opdracht: Begrip mol, molaire massa

App: Labcal

https://itunes.apple.com/nl/app/labcal/id288613197?mt=

Nut:

Rekenen van molecuulmassa, volume, massa, molariteit

Rekenen van aantal mol, verdunning uit stockoplossing

 

Opdracht: Begrip concentratie

App: Molarity

https://itunes.apple.com/nl/app/molarity/id424676349?mt=8

Nut :

-verdunning van zuren en hydroxiden uit geconcentreerde oplossing

-berekenen van molariteit

-verdunning uit oplossing maken

 

Opdracht : Oefeningen chemisch rekenen

App: Wolfram chemistry

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

Nut:

-evenwicht brengen van reacties

Berekeningen: massa, volume, massaomzettingen, volumeomzettingen, molmassa, samenstelling en concentratie

Opdracht : Oefenen chemisch rekenen vanuit chemische reacties

 

App: AK minilabor

https://itunes.apple.com/nl/app/ak-minilabor/id642136543?mt=8

Nut:

-vergelijkingen in evenwicht

-omzettingen van : formule tot molaire massa//hoeveelheid tot massa of volume// massa tot volume

-ChemSolve: berekeningen uit chemische reacties

-Mol-berechnung: mol metingen

 

 

Aanmelden

5 × vier =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »