Kies pagina               

H9 – Film: eigen oefeningen

Formules

 1. Geef de structuurformule van:

2. Zijn de volgende namen correct?  Verbeter indien nodig.

Isomeren

Zijn de volgende verbindingen isomeren van elkaar?

Functionele groepen

 1. Welke verbindingsklasse van de niet-cyclische verbindingen voldoen aan de onderstaande voorwaarden? A alkanen, B alkenen, C alkynen, D carbonzuren, E esters, F amiden, G aminen, H alkanolen I alkanalen J alkanonen K halogeenalkanen, L ethers
  1. er komt geen functionele groep voor
  2. de functionele groep bevat 1 O-atoom
  3. de functionele groep bevat twee O-atomen
  4. er komen plaatsisomeren voor. Kies uit H,I, J en K
  5. er komen geometrische isomeren voor
  6. er komen functie-isomeren voor in een andere verbindingsklasse. Noteer dit als A –> B
  7. er kunnen geen verbindingen voorkomen met slechts 1 C-atoom
  8. de verindingen met twee C-atomen in de molecule is nagenoeg onoplosbaar in water. Kies uit A tot J

 

Reactietypen

 1. Tot welk reactietype behoren volgende reacties: additie, substitutie, eliminatie?
 2. Is het een nucleofiele of elektrofiele reactie, of is dit niet gekend? Noteer deze reacties als SN, AE

   1. CH3-CH=CH2 + Br2
   2. dehydratatie van ethanol
   3. omzetting van ethanol tot broomethaan
   4. pentaan + Br2
   5. etheen + H2O –> ethanol
   6. ethanal + HCN –> CH3-CHOH-CN

  2.  Noteer voor de volgende reacties de reactievergelijking en de naam van het reactieproduct

  1. pent-2-een + dibroom
  2. ethyn en overmaat HCl
  3. cyclohexeen en BrCl
 3. Noteer voor de volgende reacties de reactievergelijking en de systematische naam van de organische reactieproducten.
  1. monojoodethaan + OH
  2. 1-broombutaan + ammoniak
  3. diethylamine + CH3I
  4. eliminatie bij 2-broompropaan onder invloed van een alcoholische KOH-oplossing
  5. de bereiding van propaan-2-ol uitgaande van een broomalkaan
  6. tweevoudige afsplitsing van HBr uit 1,2-dibroomcyclohexaan
 4. Noteer voor de volgende reacties een gepaste reactievergelijking en geef de systematische naam van de reactieproducten
  1. reductie van aceton met H2
  2. pentaan-2-on + NaHSO3

5.  Noteer de volgende reacties

6. Noteer voor de volgende reacties de juiste reactievergelijking

 1. CH3COCl + C2H5OH
 2. propaanzuur + NH3 –> zout

7. Noteer voor de volgende reacties een gepaste reactievergelijking en geef de systematische naam van de reactieproducten

 

Overzicht grondstoffen en synthesewegen chemie

 1. Noteer voor de volgende omzettingen telkens de gepaste reagentia:
  1. alkeen      –>        RX  –>      ROH  –>     ROR
  2. RX –> alkeen –> RX2 –>   R(CN)2   –> R(COOH)2
  3. ROH –> amine      –> secundair amine
  4. alkyn –> aldehyde –> ROH    –> RCOOH
 1. Noteer bij de volgende synthesewegen de structuurformules van de gevraagde verbindingen:

 

           a is destillaat van gegist druivensap

     Vul verder aan:      

3. Stel en syntheseweg op voor de volgende stoffen. Vertrek steeds van C2H2 als basisproduct.

 1. bereiding van azijnzuur
 2. bereiding van propaanzuur
 3. bereiding van diethylether
 4. bereiding van ethylpropanoaat
 5. bereiding van ethylpropanamine

4. Stel de syntheseweg op voor de bereiding van de gevraagde verbinding uitgaande van de gegeven stof.

 1. synthese van ethaanamine uitgaande van etheen
 2. synthese van propaan-2-ol uitgaande van C3H4
 3. synthese van n-buthylbutanoaat uit n-butanol
 4. synthese van diethylamine uit etheen
 5. synthese van natriumethanoaat uit ethyn
 6. synthese van 2-chloorpropaan uit 1-chloorpropaan

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »