Kies pagina               

H1 – Film: eigen oefeningen

Deeltjesmodel

. Teken een structuurmodel van:

 1. De vorming van regen uit waterdamp
 2. Verbranden van papier
 3. Oplossen van een vaste stof
 4. Inkt en javel geeft een kleurloze oplossing

Scheidingsschema’s

 1. Geef telkens eens schema van de scheidingsmethode met de juiste volgorde van de bewerkingen: water + zout + roet + azijn + alcohol + olie
 2. Water + een witte vaste stof + een groene vaste stof

a.-alleen de witte stof lost op in water

b.-geen van beide vaste stoffen lost op in water. De witte vaste stof is oplosbaar in olie, de andere niet

c.-geen van beide vaste stoffen lost op in water, maar beide lossen op in olie. De groene stof wordt geadsorbeerd door                   actieve koolstof, de witte  stof niet.

3. vloeistof X + vloeistof Y + vaste stof Z + vaste stof P

X lost op in Y; Z lost op in een vloeistof W. De andere combinaties  lossen niet op.

 

Oefeningen op bouw van materie

1. Welke van de volgende uitspraken is steeds correct?

 1. koken is destilleren
 2. verdampen is koken
 3. oplossen is smelten
 4. oplossen is mengen

 

2. Welk van de volgende uitspraken is steeds geldig?

 1. een oplossing is een mengsel omdat het water bevat
 2. een mengsel is een oplossing als het water bevat
 3. een oplossing van alcohol in water is geen echte oplossing
 4. een verzameling van korreltjes kristalsuiker is geen mengsel

 

3. Gegeven een reeks scheidingstechnieken in een bepaalde volgorde. Welke uit de reeks is de eenvoudigste om alle componenten uit de volgende mengsels af te zonderen:

3.1. Mengsel: water, keukenzout en de vloeistof X. De vloeistof X is onoplosbaar in water. Het keukenzout lost niet op in vloeistof X

 1. filtreren, destilleren
 2. decanteren, destilleren
 3. destilleren, filtreren
 4. destilleren, decanteren
 5. een andere methode is eenvoudiger

 

3.2. Mengsel: vaste stof W, vaste stof X, vloeistof Y, vloeistof Z. W lost op in Y, X lost op in Z. W lost niet op in Z, X lost niet op in Y en Z lost niet op in Y.

 1. filtreren en destilleren
 2. decanteren, destilleren
 3. destilleren, extraheren
 4. extraheren, decanteren, destilleren
 5. een andere methode is eenvoudiger

 

3.3. Mengsel: groene vaste stof, witte vaste stof, water. Beide vaste stoffen lossen  niet op in water. De groene vaste stof lost op in vloeistof A, niet in vloeistof B. De witte vaste stof lost niet op in A en ook niet in vloeistof B. Vloeistof A lost niet op in water. Vloeistof B lost wel op in water

 1. filtreren, destilleren
 2. toevoegen vloeistof A, filtreren, decanteren, verdampen
 3. c. filtreren, toevoegen vloeistof A, filtreren, verdampen
 4. toevoegen vloeistoffen A en B, filtreren, decanteren, verdampen
 5. een andere methode is eenvoudiger

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »