0 items

Verdringingsreacties bij metalen

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • CuSO4 0,2 mol/l
 • Fe(NO3)3 0,2 mol/l
 • Mg(NO3)2 0,2  mol/l
 • ZnCl2 0,2 mol/l
 • Mg lint
 • Zn granulen
 • Fe nageltjes/poeder
 • Cu draad

b.Opstelling (foto)

2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Maak blad en plastificeer
 2. Breng wat koper in elk vak van de koperrij
 3. Breng telkens een klein stukje Mg-lint in de Mg-rij
 4. Breng telkens enkele Zn granulen in de Zn-rij
 5. Breng telkens wat Fe in de vakken van de Fe-rij
 6. Voeg nu twee druppels CuSO4 bij elk metaal in de eerste kolom.
 7. Voeg nu twee druppels Mg(NO3)2 bij elk metaal in de tweede kolom
 8. Voeg nu twee druppels ZnCl2 bij elk metaal in de derde kolom
 9. Voeg nu twee druppels Fe(NO3)3 bij elk metaal in de vierde kolom

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

De zinkgranulen en Mg lint reageren in de kopersulfaat en krijgen een koperlaag. Ijzer reageert ook maar niet zo hevig.

Mg en Zn reageren met de Fe(NO3)3 maar verschillend.
Er treden geen reacties op tussen het Mg-zout en de metalen

Aanmelden

11 + twaalf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »