Kies pagina               

Verdringingsreacties bij metalen

Filmfragment
1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • CuSO4 0,2 mol/l
 • Fe(NO3)3 0,2 mol/l
 • Mg(NO3)2 0,2  mol/l
 • ZnCl2 0,2 mol/l
 • Mg lint
 • Zn granulen
 • Fe nageltjes/poeder
 • Cu draad

b.Opstelling (foto)

2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Maak blad en plastificeer
 2. Breng wat koper in elk vak van de koperrij
 3. Breng telkens een klein stukje Mg-lint in de Mg-rij
 4. Breng telkens enkele Zn granulen in de Zn-rij
 5. Breng telkens wat Fe in de vakken van de Fe-rij
 6. Voeg nu twee druppels CuSO4 bij elk metaal in de eerste kolom.
 7. Voeg nu twee druppels Mg(NO3)2 bij elk metaal in de tweede kolom
 8. Voeg nu twee druppels ZnCl2 bij elk metaal in de derde kolom
 9. Voeg nu twee druppels Fe(NO3)3 bij elk metaal in de vierde kolom

b.Waarneming (+ foto’s)

De zinkgranulen en Mg lint reageren in de kopersulfaat en krijgen een koperlaag.  Ijzer reageert ook maar niet zo hevig. Mg en Zn reageren met de Fe(NO3)3 maar verschillend.
Er treden geen reacties op tussen het Mg-zout en de metalen

3.Reflecteren

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Fe + CuSO4 –> Cu + FeSO4

2 Fe + 3 CuSO4 –> 3 Cu + Fe2(SO4)3

Mg + Zn(NO3)2  –> Zn + Mg(NO3)2

Mg + CuSO4 –> Cu + MgSO4

3 Mg + 2 Fe(NO3)3 –> 2 Fe + 3 Mg(NO3)2

3 Zn + 2 Fe(NO3)3 –>2 Fe + 3 Zn(NO3)2

Tussen zink en kopersulfaat wordt er koper en zinksulfaat gevormd. Tussen zink en ijzer(III)nitraat wordt er ijzer en zinknitraat gevormd. Tussen magnesium en zinknitraat wordt er zink en magnesiumnitraat gevormd. Tussen magnesium en kopersulfaat wordt er koper en magnesiumsulfaat gevormd. Tussen magnesium en ijzer(III)nitraat wordt er lood en magnesiumnitraat gevormd. Magnesium oxideert in het algemeen dus het makkelijkste met daarop volgend zink, verder ijzer en tenslotte is koper het stabielst.

De volgorde van de verdringingsreeks van de metalen in volgorde van meest onedel tot meest edel is in deze reeks bijgevolg:

Mg      Zn      Fe      Cu

4. Onderwerpen
 • redoxreacties
 • verdringingsreeks van de metalen

 

5. Bron

 KLIKKLIK

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »