0 items

Aggregatietoestand

BEGRIP STOFEIGENSCHAP

AGGREGATIETOESTAND

https://dominiquesmensennatuur.files.wordpress.com/2011/11/fasendriehoek.png

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • stofeigenschappen: Stofeigenschappen zijn eigenschappen die betrekking hebben op de stof(fen) waaruit het voorwerp opgebouwd.
EXPERIMENTEN

FILMS

Lesvideo’s

 

SPELLEN 1. Mengsel: figurix

2. Mengsels:Kwartet

3. Mengsels:Bingospel

4. Mengselspel

5. Mengsels:Trivial Persuit

QUIZZEN
  1.  Onderscheid tussen fysische en chemische verschijnselen
  2.  Onderscheid tussen voorwerp- en stofeigenschappen
  3.  Woordzoeker de eerste chemische begrippen
  4.  Kruiswoordraadsel: de eerste chemische begrippen

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

Aggregatietoestand

Verandering aggregatietoestand

Oplossen

Dichtheid

Koken en smelten

Sublimatie

Oppervlaktespanning

Diffusie

IPAD Aggregatietoestanden

States of Matter omvat manipuleerbare dynamische modellen waarmee de verschillen tussen de fysieke toestanden van een aantal stoffen van verschillende complexiteit kunnen worden onderzocht.

https://itunes.apple.com/be/app/odyssey-states-of-matter/id1070030126?l=nl&mt=8

Hoe dichtheid van verschillende vaste stoffen meten met behulp van vloeistoffen

https://itunes.apple.com/be/app/density-of-solids/id640960421?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajax.densityofsolids 

WEB2.0

Video over kook- – smeltpunt – kook- – smelttraject   met Edpuzzle

Video bewerken over kook–smeltpunt-kook-smelttraject met Amara.

Kookpunt en smeltpunt door presentatie met Teach Knowmia

Een ondertiteld filmpje i.v.m. overgangen van aggregatietoestanden met Dotsub

Een mindmap over aggregatietoestanden met Bubbl.

Werkboekje van faseovergangen m.b.v. Youdipity

Interactieve online les over aggregatietoestanden van water m.b.v. TED-Ed

Een PowerPoint over aggregatietoestanden met Nearpod

Rechtstreekse poll in de klas over aggregatietoestanden met Mentimeter

Interactieve filmles over de overgangen aggregatietoestanden met TedEd

Quiz over aggregatietoestanden met Socrative

Een interactieve powerpoint (met een quiz, filmpjes…) van aggregatietoestanden met Nearpod

KINDEREN EN CHEMIE

 

 

translate »