0 items

De fasen van een stof: grondbeginselen

Deel 1: Onderzoeksvraag

ONDERZOEKSVRAAG:

Hoe gaan we van een fase over in een andere fase? Wat zijn de kenmerken van de verschillende fases?

MOGELIJKE HYPOTHESEN:

 • Verwarmen
 • Afkoelen
 • Druk verhogen of verlagen
 • Vermeerdering volume
 • …..

Deel2: Voorbereiden

BENODIGDHEDEN:

Materiaal:

 • Thermometer
 • Verwarmplaat
 • Drukmeter
 • Gesloten drukvat
 • Stoffen: neon, argon, zuurstof en water

VOORKENNIS:

Te kennen begrippen:

 • Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gas
 • Atomen
 • Moleculen

OPSTELLING: foto beginpagina

WERKWIJZE: Werking van simulatie

Als eerste moet je een stof aanduiden die je wil onderzoeken. Daarna moet je weergeven met welke fase je wil beginnen. Je kan de stof dan verwarmen of afkoelen. Hierdoor kan je kijken bij welke temperatuur welke fase zich voortdoet en wanneer de fases wisselen van de 4 stoffen die je kan kiezen.

Als we dan op de tweede pagina gaan kijken dan kunnen we ook het volume van de beker aanpassen (samendrukbaarheid) en kunnen we de hoeveelheid van de stof ook veranderen door de pomp. Op de tweede pagina wordt niet alleen de temperatuur gemeten, maar ook de druk die er aanwezig is.

Uit te voeren simulaties (aanpassingen)

1e pagina

 • Kies de stof
 • Kies de fase
 • Verwarm de stof
 • Noteer de temperatuur en kenmerken wanneer het overgaat naar een andere fase.
 • Koel de stof af
 • Noteer de temperatuur en kenmerken wanneer het overgaat naar een andere fase

2e pagina

 • De stof en de fase kies je op de eerste pagina
 • Verwarm de stof
 • Noteer de temperatuur, kenmerken en de druk wanneer het overgaat naar een andere fase
 • Koel de stof af
 • Noteer de temperatuur, kenmerken en de druk wanneer het overgaat naar een andere fase
 • Verander nu het volume door de deksel naar omlaag te halen en/of de hoeveelheid van de stof met behulp van de pomp. Voer daarna bovenstaande stappen nog eens uit.

Doel: faseovergangen onderzoeken van de 4 stoffen aan de hand van de temperatuur en de druk.

Deel4: Reflecteren

Besluit:

 • verklaring van de waarneming
 • afleiding van nieuwe begrip/begrippen met definitie
 • met koppeling naar de onderzoeksvraag

Deel5: Didactische verwerking

Methodische verwerking als BZL

In de klas hebben ze de leerstof al gezien. Als verwerking gaan ze kijken bij de 4 stoffen of ze hetzelfde zien. Dit doen ze aan de hand van een werkblaadje waarin staat welke stappen ze moeten nemen.

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

11 + zestien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »