0 items

Brutoformule

BEGRIP BRUTOFORMULE

https://image.spreadshirtmedia.com/image-server/v1/compositions/1008561551/views/1,width=300,height=300,appearanceId=1,version=1446952753/lsd-chemical-formula-white-men-s-t-shirt.jpg

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 • brutoformule:  De brutoformule van een stof geeft het aantal atomen van elke  atoomsoort weer waaruit de molecule van die stof is opgebouwd. In geval van ionverbindingen geeft de brutoformule de verhouding van  voorkomen van de verschillende elementen weer
 • wikipedia brutoformule
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Polyatomische moleculen

 

De app  omvat ionische en moleculaire verbindingen, zuren, basen, polyatomaire ionen, koolwaterstoffen en organische functionele groepen.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemistry-formula-practice/id422958981?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ctvi.ce

Spellen:

 • Elke elementaire namen aan symbolen koppelen
 • Het benoemen van polyatomaire ionen
 • Andere oxidatienummers toewijzen
 • Elektronische configuraties leren
 • Het begrijpen van metrische voorvoegsels.

https://itunes.apple.com/nl/app/mahjong-chem/id416482474?mt=8

Namen van anorganische stoffen

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….
https://itunes.apple.com/nl/app/ak-minilabor/id642136543?mt=8

Nederlandse app over inoefenen van anorganische formules

https://itunes.apple.com/nl/app/chemistry-fun/id590383213?mt=8

 

De app biedt mogelijkheden om anorganische formules te benoemen of te schrijven. Onmiddellijke feedback wordt bij elke formule verstrekt. Toegang tot de juiste formule of naam is met een vingerbeweging weg in de vorm van een geanimeerde uitleg.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemformulas/id878228687?mt=8

De app bevat meer dan 900 verbindingen vanuit de 29 beschikbare kationen en 33 beschikbare monatomaire anionen en polyatomics.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemistry-gears/id894357469?mt=8

Leer 200 chemische stoffen die worden bestudeerd in in de klassen van basis- en geavanceerde chemie:

 •  Systematische en triviale namen.
 •  Structuren en formules.
 •  Organische, anorganische en organische metaalverbindingen.
 •  Van zuren en oxiden tot koolwaterstoffen en alcoholen.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemische-stoffen-200-formules/id910222433?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.chemicals

App  om alle grondslagen van naamgeving van anorganische verbindingen te begrijpen en te leren.

https://itunes.apple.com/be/app/inorganic-acids-polyatomic-ions-potassium-nitrate-salt/id814622099?l=nl&mt=8

Leer via de app namen en formules van alle belangrijke anorganische zuren, polyatomaire ionen en hun zouten.  70+ anorganische zuren, 50+ anionen en kationen, 50+ zouten.

https://itunes.apple.com/be/app/formulation-nomenclature-inorganic-compounds-chemistry/id942923673?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.inorganicacids

 

WEB2.0

Filmpje/uitleg over brutoformule, index en coëfficiënt met Yodio

Een krantenartikel triviale en systematische namen met Fodey

Een afbeelding/link over de brutoformule, de index en het coëfficiënt met Thinglink.

Ebook met Jilster over triviale naam/ systematische naam

Interactieve lessenreeks over index/coëfficiënt/brutoformule met Spons.nl

Verbetertool over index, coëfficiënt en brutoformule met Plickers

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »