0 items

pH van verschillende soorten water

1.Onderzoeksvraag

Verschilt de pH van plat, licht en fel bruisend water?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

pH=maat voor het zuur/basisch karakter van een stof    = negatief logaritme van de H+ conc.

b.Materiaal + stoffen

  • Van hetzelfde merk: water zonder bruis, met lichte bruis en met felle bruis
  • pH-meter

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Breng van de drie soorten water steeds een kleine hoeveelheid in een bekerglaasje.Meet van de drie soorten de pH-waarde en noteer deze in de tabel. Spoel na iedere meting de pH-meter af in het vierde bekerglas dat gevuld is met leidingwater.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

 

De pH’s verschillen, hoe meer bruis hoe zuurder. Dit als resultaat van de grotere aanwezigheid CO2.

  • Plat:7,4
  • Licht bruisend: 5,8
  • Felbruisend: 5,4

 

Aanmelden

vijf × 3 =

Zoektermen

Partners

translate »