Zuurgehalte bepaling van appelen

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je het zuurgehalte bepalen van appelen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Zuur, pH, titratie, mol/l

b.Materiaal + stoffen

  • 0.1 mol/l NaOH
  • pH elektrode of fenolftaleïne 0.05% oplossing in ethanol.
  • bekerglas, magnetische roerder, buret
  • keukenmixer, een zeef of doek
  • appels of appelsap

c.Bereiding oplossingen

Snij de appels in stukken en doe ze in een mixer. Doe het pulp in een 500 ml kolf en leng dit aan met gedestilleerd water. Noteer het gewicht van het pulp dat is toegevoegd.Vanuit deze oplossing neem je vervolgens 50 ml en deze ga je titreren

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Neem 50 ml van je bereide oplossing en doe deze in een beker.
  2. Steek de pH elektrode hierin of voeg enkele druppels fft toe.
  3. Vervolgens pipetteer je met de buret totdat je op de pH elektrode een EP van 8.1 hebt of kleuromslag krijgt van het fft.
  4. Vervolgens ga je de concentratie appelzuur in de appel omrekenen naar x gram zuur in 100 gram appelen.

b.Waarneming (+ foto’s)

Na een titratie van  9.5 ml geeft de pH elektrode een waarde van 8.1 aan.

4.Reflecteren

Appelzuur is een 2 waardig zuur. Dit wil zeggen dat er 2 H+ vrijkomen als we appelzuur oplossen in water. Om deze dus te neutraliseren tot water is er dus 2 keer een OHnodig.

Hou hier rekening mee in je berekening. pKa1 = 3.40, pKa2 = 5.20

9.5ml * 0.1 mmol/ml NaOH = 0.95 mmol in 50ml oplossing.

9.5mmol per 500ml oplossing.

Er werd aan 500ml oplossing 107 gram appelen toegevoegd.

Dit betekent dat er dus  9.5 mmol NaOH nodig is om een titratie van 107 gram appelen te doen.

Appelzuur is 2 waardig dus er is 4.75 mmol appelzuur aanwezig in 107 gram appelen.

MM appelzuur = 134.09 mg/mmol

4.75mmol * 134.09mg/mmol = 636mg appelzuur op 107 g appelen.

0.595g per 100 g appel.

Er zit 0.595 gram appelzuur in 100 gram appels

 

Aanmelden

negen + 20 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »