Zuren op marmer

1.Onderzoeksvraag

Hoe reageert marmer met een zuur?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Zuur

b.Materiaal + stoffen

  • Een stuk marmer
  • potlood ofwatervaste stift
  • eventueel Loep
  • een aantal zure huishoudproducten

c.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng op een aantal plaatsen van de marmer enkele druppels zure oplossingen.
  2. Merk de punten en observeer of er een reactie wordt waargenomen.
  3. Met een vergrootglas kan de waarneming doen. Na een paar minuten(voor zwakke zuren een langere looptijd), wordt het stukgespoeld en gedroogd

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Hoewel allemaal zure oplossing werden gebruikt werd een verschil in sterkte van gasontwikkeling vastgesteld. Met sterk zure reinigers wordt bruisende werking vastgesteld.

Na het spoelen stopt de reactie.
Interpretatie: Het is duidelijk dat de zure oplossingen reageren met het marmer, een gas wordt geproduceerd .Men kan nu proberen om erachter te komen welke producten ontwikkeld, in deze reactie.

De zuurtegraad van de huishoudmiddelen verschilt onderling.

CaCO3 + 2H3O+ -> CO2 + 3H2O + Ca2+

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

een × twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »