0 items

Zure adem

1.Onderzoeksvraag
Welke pH heeft onze adem?
2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • pH=maat voor het zuur/basisch karakter van een stof     = negatief logaritme van de H+ conc.

b.Materiaal + stoffen
Materiaal:

  • 0.025 mol/l NaOH oplossing
  • fft oplossing
  • rietjes
  • erlenmeyers van 100 ml
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng in de erlenmeyer 50 ml NaOH 0.1 mol/l. Voeg hieraan een paar druppels fft.
  2. Blaas via een rietje in de oplossing. Blijf dit doen. Geleidelijk aan ontkleurt de oplossing.
4.Reflecteren

a.Optredende reacties

Adem is zuur

b. Besluit

NaOH +CO2 –> NaHCO3

2 NaOH +CO2 –> Na2CO3 + H2O

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

13 + 19 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »