Zetmeel in Smarties en M&M’s

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je aantonen dat  zetmeel aanwezig is in Smarties of M&M’s?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • M&M’s
  • Smarties
  • Jodiumoplossing, dijood 0,2 % I2

b.Bereiding oplossingen

De snoepjes worden opgelost in een kleine hoeveelheid gedemineraliseerd water.

Bereiding Lugoloplossing

Weeg 2 gram jodium af en 4 gram kaliumjodide.
Breng dit in een mortier, wrijf het fijn en los het geleidelijk op in 1000 ml gedestilleerd water.

Ander recept:
6 gram kaliumjodide oplossen in 200 ml gedestilleerd water.
3 gram jodium toevoegen en aanvullen met gedestilleerd water tot 1000 ml.

Lugol kan bereid worden door in 70 ml gedestilleerd water volgende stoffen op te lossen:

7 gram kaliumjodide (KI)
5 gram dijood (I2)
5 gram natriumacetaat
Natriumacetaat zorgt ervoor dat het dijood in het water opgelost blijft, en creëert daarenboven een basisch milieu, waarin dijood een klein beetje hydrolyseert tot jodide (I) en hypojodiet (IO). Deze ontleding treedt enkel op boven pH 8. Zuiver dijood lost zeer slecht op in water, maar als er al opgeloste jodide-ionen in de oplossing voorkomen, lost het verdere dijood makkelijk op door de vorming van polyjodide-ionen

c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Breng telkens een snoepje in een proefbuis en probeer de kleurstof op te lossen. Neem de ontkleurde snoepjes en breng ze met water in een andere proefbuis. Voeg nu de joodoplossing toe

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Jodiumoplossing is een indicator die bruin/paars kleurt als deze in contact komt met zetmeel.

Er is zetmeel aanwezig in de M&M’s.

Er is ook zetmeel aanwezig in smarties.

 

Aanmelden

12 + 18 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »