Kies pagina               

Zelf brandende kaars

1.Onderzoeksvraag

Kunnen we een kaars aansteken zonder een aansteker of lucifers?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • een kaars,
  • KClO3,
  • geconcentreerd H2SO4,
  • suiker

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Meng een kleine hoeveelheid KClO3 met een gelijke hoeveelheid suiker.
  2. Maak bovenaan de kaars een opening, vlak naast de kaarsenwiek.
  3. Breng het mengsel in de opening.
  4. Breng nu met een lange staaf waaraan een druppel geconcentreerd zwavelzuur hangt, contact met het mengsel.

b.Waarneming (+ foto’s)

Wanneer we het mengsel in de kaars gieten gebeurt er niets.

Wanneer we een druppel zwavelzuur aan het mengsel toevoegen ontstaat er een hevige vlam. De kaars brandt.

4.Reflecteren

Het zwavelzuur onttrekt water aan de suiker. Dit is een erg exotherm proces. De hitte is voldoende om de verbrandings­reactie van suiker met kaliumchloraat – een sterke oxidator – in gang te zetten:

C12H22O11 + 8 KClO3 → 8 KCl + 12 CO2+ 11 H2O

5. Aanvullingen

KLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »