0 items

Wet van Le Châtelier

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • 0,1 mol/l KSCN (los 0,97g KSCN op in 100ml water)
 • 0,01 mol/l KSCN (neem 10 ml KSCN 0,1 mol/l en leng aan tot 100ml met water
 • 0,1 mol/l Fe(NO3)3 (los 3ml geconcentreerd HNO3 op in 25ml water. Voeg nu 4,0 g Fe(NO3)3.9H2O hierin op en leng aan tot 100ml met water)
 • 0,01 mol/l Fe(NO3)3. Neem 10ml van de oplossing O,1 mol/l Fe(NO3)3 en leng aan tot 100ml met water.
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Breng een folie op een witte achter grond en breng op 5 plaatsen een druppel 0,01M KSCN
 2. Voeg nu 1 druppel 0,01M Fe(NO3)3 toe aan elke druppel.
 3. Meng niets met eerste spot.
 4. Voeg aan de tweede spot 1 druppel Fe(NO3)3 toe.
 5. Voeg aan de derde spot 1 druppel 0,1M KSCN
 6. Voeg aan de vierde spot een druppel 0,1M NaOH. Meng met de tandenstoker en controleer de verandering.
 7. Voeg aan de vijfde spot 1 druppel 0,1M NaOH toe en meng.
 8. Voeg nu nog 1 druppel aan de spot toe van O,1M HCl.
 9. Wacht een aantal minuten en controleer terug spots 4 en 5.
 10. Voeg nu aan beiden 1 druppel KSCN toe. Controleer de reactie

 

3.Reflecteren

Fe3+ en SCN

1. oorspronkelijke oplossing: oranje
2.oplossing met extra Fe3+ ionen: donkerder
3.vorige oplossing + SCN ions: donkerder
4.vorige oplossing + NaOH: bijna kleurloos
5.vorige oplossing + NaOH + HCl:oranje
6. Oplossing 4 + NaOH + SCN-:  geen verandering
7Oplossing 5 + NaOH + HCl + SCN: donkerder

 

Optredende reacties:

 

Fe3++(aq) + SCN(aq)     –>    FeSCN2+(aq)

Invloed op de e enwichtsreactie door NaOH en pH:

Fe3+(aq) + 3OH(aq) –> Fe(OH)3

en

H+(aq) + OH(aq) –> H2O

Aanmelden

19 − 11 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »