0 items

Werking van ontkleuringsmiddel en javel

1.Onderzoeksvraag

Hoe werken ontkleuringsmiddelen en bleekmiddelen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • oxidatie, reductie

b.Materiaal + stoffen

 • bekerglas
 • proefbuisrek met proefbuizen (evenveel proefbuizen als kleuren kleurstoffen)
 • pipetten (evenveel pipetten als kleuren kleurstoffen)
 • nunclonschaaltje
 • paaseikleuren (of andere kleurstoffen voor voedingsmiddelen)
 • bleekmiddel
 • ontkleuringsmiddel

c.Bereiding oplossingen

Neem een bekerglas en vul dat met het volume water dat in een proefbuis past. Voeg hier een kleurstoftablet aan toe. Haal dat er terug uit wanneer een felgekleurde maar doorschijnende oplossing wordt gevormd. Het kleurstoftablet kan je een volgende keer opnieuw gebruiken. Doe de verkregen oplossing in een proefbuis. Spoel het bekerglas uit en doe hetzelfde voor de andere kleuren kleurstof die je hebt.

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Vul de vakjes van het nunclonschaaltje met de kleuren kleurstoffen zoals hieronder is weergegeven. Pipetteer telkens een paar druppels van de kleurstof in het vakje. (Gebruik de kleuren kleurstoffen die jij hebt.)
 2. Voeg aan de eerste rij kleurstoffen een aantal druppels javel toe.
 3. Voeg aan de tweede rij kleurstoffen een beetje waspoeder toe.
 4. De derde rij kleurstoffen gebruik je als referentie.

b.Waarneming (+ foto’s)

De kleurstoffen van de eerste rij ontkleuren onmiddellijk en er ontstaan doorzichtige vloeistoffen.

De kleurstoffen van de tweede rij kleuren lichter, maar behouden hun kleur. Na een langere tijd ontkleuren deze ook volledig en ontstaan er doorzichtige vloeistoffen.

4.Reflecteren

Bleekmiddelen werken oxidatief, ze bevatten meestal peroxiden die atoom- of singletzuurstof afgeven. Ze zijn aanzienlijk reactiever dan zuurstof uit de lucht. Bleekmiddelen kunnen ook hypochloriet bevatten, waaruit chloor wordt gevormd dat verantwoordelijk is voor het bleek effect.

 

Ontkleuringsmiddelen werken reductief, ze bevatten meestal dithioniet. Dit is een sterk reductiemiddel en kan veel kleurstoffen omzetten in een kleurloze of lichtgekleurde leucovorm.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

3 × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »