Vulkaan onder water

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je een vulkaan reconstrueren met water en olie?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Oppervlaktespanning is een maat van de kracht die de moleculen aan het oppervlak voelen uitgeoefend door de moleculen direct onder dit oppervlak.
 • De massadichtheid van een stof is een grootheid voor de verhouding van de massa tot het volume van de stof.

b.Materiaal + stoffen

 • Kleine erlenmeyer
 • Groot bekerglas
 • Klein bekerglas

Stoffen:

 • Gedemineraliseerd water
 • Sudanrood
 • Olie
 • afwasmiddel

c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Doe olie in het kleine bekerglas tot het bekerglas half vol is.
 2. Voeg een kleine spatelpunt sudanrood toe.
 3. Doe dit mengsel in de erlenmeyer.
 4. Vul de erlenmeyer verder aan met olie tot aan de rand.
 5. Plaats de erlenmeyer in het grote bekerglas.

Vul het bekerglas met gedemineraliseerd water tot 5 cm boven de rand van de erlenmeyer.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Olie heeft een kleinere massadichtheid ten opzichte van water. Hierdoor drijft olie op water. Dit experiment gaat echter verder dan dat. Doordat watermoleculen en oliemoleculen onderricht zijn aan de Vanderwaalskrachten, is er sprake van oppervlaktespanning. De olie wil op het water gaan drijven. Hiervoor moet echter het uit de erlenmeyer een weg door het water banen. De olie moet met andere woorden de oppervlaktespanning van het water doorbreken. Dit lukt gemakkelijker als er afwasmiddel aan het water toegevoegd wordt. Het afwasmiddel verlaagt namelijk de oppervlaktespanning van water.

Het sudanrood dient enkel om het vulkaaneffect te vergroten. Het is namelijk een idicator voor vetten en kleurt deze rood.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

16 − 11 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »