Vitamine C bepaling via redoxtitratie

1.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • erlenmeyer 250ml
 • bekerglas 250ml
 • buret
 • pipet
 • vitamine C tabletten
 • zwavelzuur 2 mol/l
 • KI oplossing 2 mol/l
 • KIO3 oplossing 0.03   mol/l
 • zetmeeloplossing (1 g oplosbare zetmeel en 100ml kokend water en 1 minuut koken. Na afkoelen 3g KI toevoegen)
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Poeder 1 vitamine C tablet en weeg hiervan ongeveer 300ml nauwkeurig af.
 2. Los de afgewogen stof op in 50ml uitgekookt water.
 3. Voeg achtereenvolgens 3ml 2 mol/l zwavelzuuroplossing, 2 ml 2 mol/l KI-oplossing en 1ml zetmeeloplossing toe.
 4. Titreer met de KIO3-oplossing tot blijvende blauwkleuring optreedt.

b.Waarneming (+ foto’s)

3. Verklaring

Jodaat vormt met jodide in een zure oplossing jood volgens:

IO3 + 5I + 6H+   –> 3 I2 + 3H2O

Ascorbinezuur is in oplossing makkelijk te oxideren tot dehydro-ascorbinezuur. Als oxidator kan een joodoplossing gebruikt worden:

C6H8O6  + I2   –> C6H6O6  + 2H+ + 2I

Aanmelden

een × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »