Verwijderen van roest met oxaalzuur

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je roest verwijderen uit kledij?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Materiaal/producten
 • Proefbuis
 • Proefbuishouder
 • Bunsenbrander
 • Lucifers
 • Verroeste nagels
 • Oxaalzuur
 • Papieren doek
 • Houten tang
 • ijzeren tang
 • Afvalbeker
 • Maatbeker
 • Water
 • Berekeningen oplossingen gemaakt per liter:De oxaalzuuroplossing moet verzadigd zijn. Je moet dus 12 gram oxaalzuur oplossen in 1 liter water.

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

b.Waarneming (+ foto’s)

Op de foto hierboven hebben we de bovenste nagel van de proef vergeleken met een verroeste nagel. Dan zie je heel goed het resultaat van de proef. De nagel is namelijk niet meer verroest

4.Reflecteren

Oxaalzuur is een dicarbonzuur. Het oxaalzuur gaat reageren met het water. Het ijzeroxide dat voorkomt in het water gaat omgezet worden tot het trioxaalferraation. Hierdoor gaat het roest verdwijnen op de nagel. Dit kan men ook gebruiken om de roestvlekken uit kledij te verwijderen.

Reactie: 6 HOOC-COOH + Fe2O3 -> 2 (Fe(C2O4)3)3-+  6H+ + 3H2O

5. Aanvullingen
 • Om de nagels te verroesten neem je een petrischaaltje. Je legt in het petrischaaltje natte watten. Op deze natte watten leg je de nagels. Daarna leg je weer één laag natte watten. Dit laat je een tijdje staan. Zo verkrijg je verroeste nagels.
 • Het proefbuisje moet je verwarmen tot dat het oxaalzuur kookt.

Bronnen

KLIK

Aanmelden

12 + tien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »