Verse of oude melk

1.Onderzoeksvraag

Hoe weet je of de melk vers of oud is?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Zuren, basen, zuur-base-indicator

b.Materiaal + stoffen

 • 3 proefbuisjes
 • Reageerbuisrekje
 • 4 pipetten
 • Een spatel
 • Een ballon
 • Verse volle melk
 • Oude volle melk (ongeveer 1 week oud)
 • Ethanol 99%
 • Alizarine

c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Doe 4ml ethanol in een van de proefbuizen met behulp van een pipet met ballon.
 2. Doe er een klein spatelpuntje alizarine bij zodat alle alizarine oplost in de ethanol.
 3. Verdeel de oplossing in de twee overige proefbuizen met behulp van een pipet met ballon.
 4. Voeg in de ene proefbuis 2ml verse melk en in de andere 2ml oude melk toe met behulp van een pipet met ballon.
 5. Schut lichtjes met de gevulde proefbuizen.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Alizarine werkt als indicator voor zuren en basen. In een basisch milieu kleurt het blauw-violet, in een zuur milieu geel. Verse melk is met andere woorden eerder neutraal terwijl oude melk zuurder is.

Het ethanol werkt coagulerend. De emulgerende werking van het caseïne-eiwit wordt beïnvloed doordat ethanol watermoleculen gaat onttrekken, zodat de oplosbaarheid van het caseïne vermindert.

In zuur milieu (oude melk) is de emulgerende werking van het caseïne reeds afgezwakt, gecombineerd met het ethanol gaat de oude melk eerder coaguleren (uitzouten) dan de verse melk.

pH verse melk rond 6,4-6,6. Oudere melk heeft een lagere pH (5 of lager) afhankelijk onder andere door de verzurende werking van micro-organismen (omzetting van lactose tot melkzuur).

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

9 + 11 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »