Titratie van fosforzuur in cola

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel fosforzuur zit er in cola?

2.Voorbereiding

Materiaal:

 • Fft oplossing
 • Neutraalrood
 • Methyleenblauw
 • Cola
 • Buret
 • Erlenmeyer van 250ml
 • Volumepipet van 10ml
 • NaOH-oplossing 0,1M

Opstelling (foto)

Etiketten

COS brochure

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. In een erlenmeyer brengen we met een volumepipet 10ml cola.
 2. We voegen ongeveer 100ml demi water toe.
 3. Nu voegen we 10 druppels neutraalrood en 1 druppel methyleenblauw toe.
 4. De oplossing kleurt paars. Titreer nu met de NaOH-oplossing tot de oplossing groen kleurt.
 5. Noteer het toegevoegde volume NaOH-oplossing.
 6. Voeg nu 10 druppels fft-oplossing toe en titreer verder tot de oplossing roodviolet kleurt. Noteer opnieuw het toegevoegde volume NaOH-oplossing.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

a.Optredende reacties

H3PO4 +NaOH –> NaH2PO4 + H2O

NaH2PO4 + NaOH –> Na2HPO4

b.Besluit

Vaststelling/besluit

Zuurfunctie 1 van fosforzuur regeert met 1,6ml NaOH en zuurfunctie 2 reageert met 1,5ml NaOH.

In 1 liter cola zit 1,568g fosforzuur.

Berekeningen

1,6ml 0,1mmol/ml NaOH = 0,16mmol NaOH

0,16mmol H3PO4 in 10ml cola => 16mmol/l = 0,016mol/l

0,016mol x 98g/mol = 1,568g  H3PO4

5. Aanvullingen

KLIKKLIKKLIK

Aanmelden

19 + 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »