Kies pagina               

Titratie met ascorbinezuur

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je ascorbinezuur in een citroen doseren met een titratie?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Titratie, omslaggebied EP.

b.Materiaal + stoffen

  • zetmeeloplossing 1%, ascorbinezuur, zwavelzuur 2mol/l, kaliumjodaat 0,03 mol/l, kaliumjodide 2 mol/l en gedestilleerd water.
  • Buret, buretklem, statief, erlenmeyer, pipetten, maatbekers

c.Bereiding oplossingen

KIO3-oplossing (0,033 mol/l)

c = n / V                                                              n = m/M

n = c . V = 0,033 mol/l . 0,250 l                    m = n . M = 0,00825 mol . 214 gram/mol

n = 0,00825 mol                                               m = 1,77 gram

 

KI-oplossing (2 mol/l)

c = n/V                                                                n = m/M

n = c . V = 2 mol/l . 0,050 l                            m = n . M = 0,1 mol . 166 gram/mol

n = 0,1 mol                                                        m = 16,6 gram

 

Zetmeeloplossing (1%)

m/V% = 1%

1 gram per 100ml oplossing

 

H2SO4 – oplossing (2 mol/l)

mzwavelzuur 98% = 1,84 gram/cm³ . 98                          n = m/M = 180,32 gram / 98 gram/mol

mzwavelzuur 98%  = 180,32 gram                                       n = 1,84 mol

c = n/V = 1,84 mol / 0,100 l

c = 18,4 mol/l

convderdund . Vonverdund = czwavelzuur . Vzwavelzuur

18,4 mol/l . V            = 2,00 mol/l  .  0,100 l

V = (2 mol/l . 0,1 l) / 18,4 mol/l

V = 0,011l = 11ml

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Doe 0,5 gram ascorbinezuur in 50 ml water in een erlenmeyer.
  2. Voeg hier 3ml zwavelzuur aan toe.
  3. Voeg nog 1ml zetmeeloplossing toe.
  4. Voeg als laatste 2ml kaliumjodide toe.
  5. Doe de kaliumjodaat oplossing in de buret.
  6. Titreer totdat de oplossing omslaat.

b.Waarneming (+ foto’s)

De oplossing wordt zwart.

4.Reflecteren

In de erlenmeyer wordt bij titreren dijood gevormd. Dijood is een indicator voor zetmeel. Bij aanwezigheid kleurt deze zwart. Ascorbinezuur is een zwak zuur maar toch een zuur. Deze geeft dus zijn H-atomen van zijn hydroxylgroepen af (aan de cyclische binding door negatief mesomeer effect) zodat de di-jood naar iodide-ionen kunnen vormen. Wanneer er een overmaat aan kaliumjodaat wordt toegevoegd, is al het ascorbinezuur weg gereageerd en kan er geen di-jood meer omgevormd worden. De oplossing krijgt dan een zwarte kleur door het aanwezige zetmeel.

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »