Stroom uit een blikje

1.Onderzoeksvraag

Hoe krijgen we gelijkstroom uit een blikje cola?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Statiefmateriaal
 • 2 aluminium frisdrankblikjes
 • mini-elektromotor (schakeling van lampje)
 • schaar
 • schuurpapier
 • 2 snoeren met krokodillenklemmen
 • 2 koolstaven
 • 2M Kaliumnitraatoplossing
 • 2M Natriumchlorideoplossing

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Knip het deksel van het blikje af en schuur onderin de laklaag weg
 2. Plaats de koolstofelektrode, verbonden met het motortje beide in het blik zonder de rand te raken
 3. Maak een serieschakeling van de elektromotor, het blik en de koolstofelektrode
 4. Plaats in de ene opstelling de kaliumnitraatoplossing, in de andere de natriumnitraatoplossing

b.Waarneming (+ foto’s)

1: Het lampje gaat branden bij de NaCl oplossing

2: Het lampje brandt niet bij de KNO3 oplossing

4.Reflecteren

Zowel KNO3 als NaCl vormen ionen in oplossing. Echter hebben we in ons blikje te maken met een oxidelaagje van Aluminium om verdere oxidatie tegen te gaan. Bij KNO3 wordt de oxidelaag niet aangetast. Doordat de oxidelaag het transport van elektronen verhinderd zien we bijgevolg niets gebeuren.

Echter zien we dat bij de NaCl oplossing er wel een stroom door het blikje vloeit. Dit is te verklaren doordat de NaCl oplossing de oxidelaag van ons Aluminiumblikje aantast. Hoe dit precies verloopt kan aan de hand van reacties worden aangetoont:

Aluminiumoxide wordt gebonden door de Cl ionen:

Al2O3(v) + 8Cl(aq) + 3H2O(vl) –> 2AlCl4(aq) + 6OH(aq)

Ons tetraclooraluminiumion gaat hydrolyseren.

Door deze reacties kan ons zuiver Aluminium in oplossing gaan: Al(v) –> Al3+ + 3e

En de koolstofelektrode reageert met ons opgeloste zuurstof:

O2(aq) + 2H2O(vl) +4e –> 4OH(aq)

Bijgevolg is er een gesloten kring mogelijk waardoor een stroom vloeit.

Aanmelden

vier × drie =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »